Ana Sayfa / Tarih 9 Dersi / Tarih 9 Sınav - Soru Havuzu / Tarih 9 Dersi Testleri / 2.Ünite İnsanlığın İlk Dönemleri Ünitesi Testleri

2.Ünite İnsanlığın İlk Dönemleri Ünitesi Testleri

Tarih 9 2.Ünite İnsanlığın İlk Dönemleri Ünitesi Testleri

YGS İlkçağ Uygarlıkları Testi | Test 7 | Cevap Anahtarı | PDF | İndir

YGS İlkçağ Uygarlıkları Testi | Test 7 | Cevap Anahtarı | PDF | İndir

Devamını Okuyun »

İlkçağ Uygarlıkları Testi | Test 6 | Cevap Anahtarı | PDF | İndir

İlkçağ Uygarlıkları Testi | Test 6 | Cevap Anahtarı | PDF | İndir  

Devamını Okuyun »

YGS Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar Testi Çöz | Test 5 | PDF | İndir

Ders : Tarih 9 Ünite Konu : Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar Ünitesi  Test Çözümü Konu :İlkçağ Uygarlıkları Testi  

Devamını Okuyun »

Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar Konu Kavrama Testi ve Cevapları – 2

Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar Konu Kavrama Testi ve Cevapları – 2 1- Hindistan’daki “kast sistemi”, hür, eşit ve kaynaşmış bir toplumun oluşmasını önlemiştir. Bu bilgilere dayanarak, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A) Kast sisteminde, değişik toplum kesimleri farklı haklara sahiptir B) Sosyal sınıf farkları, toplumda ortak bir kültü-rün oluşmasını önlemiştir C) Kast sisteminin temeli toplumsal eşitsizliğe dayanır D) Köleci toplum …

Devamını Okuyun »

Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar Konu Kavrama Testi ve Cevapları

Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar Konu Kavrama Testi ve Cevapları 1- Yunan şehir devletlerinde, zamanla güçlenen tüccar, sanayici, gemici ve sanatkarlardan olu-şan bir orta sınıf meydana geldi. Bunlar, köylü-lerle birleşerek aristokratlara karşı mücadele et-tiler ve Halk Meclisi’nin açılmasını sağladılar. Aşağıdakilerden hangisi, bu durumun sonuçlarından biridir? A) Aristokratik hükümetlerin yerine mutlak mo-narşilerin kurulması B) Toplumda var olan sosyal sınıfların ortadan kalkması …

Devamını Okuyun »

İlkçağ Uygarlıkları Konu Kavrama Testi ve Cevapları – 3

İlkçağ Uygarlıkları Konu Kavrama Testi ve Cevapları – 3 1- Hindistan’daki “kast sistemi”, hür, eşit ve kaynaşmış bir toplumun oluşmasını önlemiştir. Bu bilgilere dayanarak, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A) Kast sisteminde, değişik toplum kesimleri farklı haklara sahiptir B) Sosyal sınıf farkları, toplumda ortak bir kültürün oluşmasını önlemiştir C) Kast sisteminin temeli toplumsal eşitsizliğe dayanır D) Köleci toplum anlayışı Hindistan’dan diğer …

Devamını Okuyun »

İlkçağ Uygarlıkları Konu Kavrama Testi ve Cevapları -2

İlkçağ Uygarlıkları Konu Kavrama Testi ve Cevapları -2   1- Yunan şehir devletlerinde, zamanla güçlenen tüccar, sanayici, gemici ve sanatkarlardan oluşan bir orta sınıf meydana geldi. Bunlar, köylülerle birleşerek aristokratlara karşı mücadele ettiler ve Halk Meclisi’nin açılmasını sağladılar. Aşağıdakilerden hangisi, bu durumun sonuçlarından biridir? A) Aristokratik hükümetlerin yerine mutlak monarşilerin kurulması B) Toplumda var olan sosyal sınıfların ortadan kalkması C) …

Devamını Okuyun »

İlkçağ Uygarlıkları Konu Kavrama Testi ve Cevapları -1

İlkçağ Uygarlıkları Konu Kavrama Testi ve Cevapları -1 1- İlkçağ’da Mezopotamya krallarından; • Urukagina, ilk kanunu çıkararak baskı ve zulme son verdiğini ilan etmiştir. • Ur-Namnu, haksızlığı, hırsızlığı, büyücülüğü ve askerlikten kaçmayı yasaklamıştır. • Hammurabi, kişi ve toplum hukukunu birbirinden ayırarak, eski kanunları sistemli bir bütün haline ge-tirmiştir. Bu bilgilere dayanarak; l. Mezopotamya kralları hukuk devletinin başlamasına öncülük etmişlerdir, ll. …

Devamını Okuyun »

Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar Ünitesi Testi İndir 3

Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar Ünitesi Testi İndir 3 [download id=”4564″]

Devamını Okuyun »

Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar Testi İndir 2

Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar Testi İndir 2   word belgesi cevap anahtarlı   [download id=”4560″]

Devamını Okuyun »