Türklerde Devlet Teşkilatı Ünitesi Ölçme Değerlendirme

Türklerde Devlet Teşkilatı Ünitesi Soruları Türklerde Devlet Teşkilatı Ünitesi Soruları Testleri

Türklerde Devlet Teşkilatı Ünitesi Pekiştirme Testi – 1

Türklerde Devlet Teşkilatı Ünitesi Pekiştirme Testi – 1 1. Oğuz Kağan oğullarına, “Ey oğularım ben çok savaştım, artık çok yaşlandım. Düşmanlarımı ağlattım: dostlarımı sevindirdim. Gök Tanrı’ya borcumu ödedim.” diyerek ülkesini oğulları ara¬sında taksim etti. Üç Okların Bozoklara tabi olmasını istedi. Oğuz Kağan’ın Üç Okların Bozoklara tabi olmasını aşağıdakilerden hangisine göre yaptığı söylenebilir? A) Cihan hakimiyeti anlayışına göre B) Çinlilerden etkilenmelerine …

Devamını Okuyun »

Türklerde Devlet Teşkilatı Ünitesi Doğru Yanlış Etkinliği

Türklerde Devlet Teşkilatı Ünitesi Doğru Yanlış Etkinliği Aşağıda verilen bilgilerin “doğru” ya da “yanlış” olduğunu altta bırakılan boşluklara yazınız. Türklerde il kelimesi devlet manasının yanı sıra barış anlamında da kullanılmıştır. Doğru ( )              Yanlış    (              )   Devleti oluşturan unsurlardan biri de dindir. Doğru ( )              Yanlış    (              )   Mete Han, Avrupa Hun imparatorudur. Doğru ( )              Yanlış    (              …

Devamını Okuyun »

Türklerde Devlet Teşkilatı Ünitesi Boşluk Doldurma Etkinliği

Türklerde Devlet Teşkilatı Ünitesi Boşluk Doldurma Etkinliği Aşağıda boş bırakılan yerleri doldurunuz. İslam öncesi Türk topluluklarında devlete …………………. Türklerde hükümdara Tanrı tarafından yönet­me yetkisinin verilmesine ……………………….. deniliyor­du. …………………………………………………..İsyanı Türklerin bağımsızlığını elde etmesinde önemli bir yere sahiptir. Türkler ülke sınırlarına …………………………………………… diyorlardı. Türk Ordusu büyük çoğunluğu itibariyle ………………………………………………………. Türklerde en büyük askeri birlik 10 bin kişilik ………………………………………….. ‘dir. Türklerde en önemli …

Devamını Okuyun »