Home / Tarih 11 Dersi : Osmanlı Medeniyeti / Tarih 11 Soru Sınav Havuzu

Tarih 11 Soru Sınav Havuzu

Tarih 11 Sınavları

Tarih 11 Dersi 1.Dönem 2.Yazılı cevap anahtarı

Tarih 11_1_2

Tarih 11_1_2

Read More »

Tarih 11 Dersi Çalışma soruları ve cevapları

11-sinif-tarih

ÜNİTE:TÜRKLERDE DEVLET TEŞKİLATI   1 – Türklerde “il” veya “el” kelimeleri ne anlama gelirdi? (Devlet ve barış)   2 – “il” nedir? Tanımını tapınız. (il, vatanı koruyarak milleti huzur ve barış içinde yaşatmayı amaçlayan siyasi bir teşkilattır.)   3 – “Türk cihan hâkimiyeti” anlayışı nedir? (Türk devletlerinde yönetme yetkisini Gök Tanrı’dan alan kağan, bu yetkiyi sadece kendi devletinde değil yeryüzündeki bütün insanlar üzerinde …

Read More »

İLK TÜRK DEVLETLERİNDE KÜLTÜR VE MEDENİYET TEST

11.sınıf tarih testleri

İLK TÜRK DEVLETLERİNDE KÜLTÜR VE MEDENİYET TEST   1. Hunların batıya doğru akınlarıyla 375 yılında Avrupa’da Kavimler göçü yaşanmıştır. Bu olayın sonunda Büyük Roma İmparatorluğu ikiye ayrılmıştır. Bu durum Avrupa’da aşağıda verilen hangi yeni siyasî değişmeye neden olmuştur? A) Millî devletlerin kurulmasına B) Monarşik devlet örgütlenmesine C) Skolâstik düşüncenin yerleşmesine D) Feodal sistemin kurulmasına E) Ticaretin gelişmesine 2. İslâmiyet’ten önceki, …

Read More »

İLK TÜRK DEVLETLERİNDE KÜLTÜR VE MEDENİYET TESTİ

tarih_11_soru_test

İLK TÜRK DEVLETLERİNDE KÜLTÜR VE MEDENİYET TESTİ 1. İslâmiyet’ten önceki Türklerde ölü gömüldükten sonra cenazeye gelen misafirlere ‘ölü aşı’ denilen bir yemek verilirdi. Bu anlayış bugün Anadolu’nun birçok bölgesinde hâlâ görülmektedir. Bu durum aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilebilir? A) Türklerin ölüye saygı göstermediğine B) Geleneklerin sürdürüldüğüne C) Dinin toplumun anlayışını tamamen değiştirdiğine D) Türk toplumunda yemek kültürünün zengin olduğuna E) …

Read More »

Türklerde Devlet Teşkilatı Ünitesi Pekiştirme Testi – 1

tarih_11_soru_test

Türklerde Devlet Teşkilatı Ünitesi Pekiştirme Testi – 1 1. Oğuz Kağan oğullarına, “Ey oğularım ben çok savaştım, artık çok yaşlandım. Düşmanlarımı ağlattım: dostlarımı sevindirdim. Gök Tanrı’ya borcumu ödedim.” diyerek ülkesini oğulları ara¬sında taksim etti. Üç Okların Bozoklara tabi olmasını istedi. Oğuz Kağan’ın Üç Okların Bozoklara tabi olmasını aşağıdakilerden hangisine göre yaptığı söylenebilir? A) Cihan hakimiyeti anlayışına göre B) Çinlilerden etkilenmelerine …

Read More »

Türklerde Devlet Teşkilatı Ünitesi Doğru Yanlış Etkinliği

Tarih Dersi Etkinliği

Türklerde Devlet Teşkilatı Ünitesi Doğru Yanlış Etkinliği Aşağıda verilen bilgilerin “doğru” ya da “yanlış” olduğunu altta bırakılan boşluklara yazınız. Türklerde il kelimesi devlet manasının yanı sıra barış anlamında da kullanılmıştır. Doğru ( )              Yanlış    (              )   Devleti oluşturan unsurlardan biri de dindir. Doğru ( )              Yanlış    (              )   Mete Han, Avrupa Hun imparatorudur. Doğru ( )              Yanlış    (              …

Read More »

Türklerde Devlet Teşkilatı Ünitesi Boşluk Doldurma Etkinliği

Tarih Dersi Etkinliği

Türklerde Devlet Teşkilatı Ünitesi Boşluk Doldurma Etkinliği Aşağıda boş bırakılan yerleri doldurunuz. İslam öncesi Türk topluluklarında devlete …………………. Türklerde hükümdara Tanrı tarafından yönet­me yetkisinin verilmesine ……………………….. deniliyor­du. …………………………………………………..İsyanı Türklerin bağımsızlığını elde etmesinde önemli bir yere sahiptir. Türkler ülke sınırlarına …………………………………………… diyorlardı. Türk Ordusu büyük çoğunluğu itibariyle ………………………………………………………. Türklerde en büyük askeri birlik 10 bin kişilik ………………………………………….. ‘dir. Türklerde en önemli …

Read More »

11.Sınıf Tarih Dersi Konu Kavrama Testleri | Körfez Yayınları | Pdf | İndir

tarih_11_soru_test

Körfez Yayınları 11.Sınıf Tarih Dersi Konu Kavrama Testleri | Pdf |  İndir Türklerde Devlet Teşkilatı Ünitesi Testleri 2 adet Türklerde Toplum Yapısı Ünitesi Testleri 2 adet Türklerde Hukuk Ünitesi Testleri 2 adet Türklerde Ekonomi Ünitesi Testleri 2 adet Türklerde Eğitim Ünitesi Testleri 2 adet Türklerde Sanat Ünitesi Testleri 2 adet Her Üniteden 2 adet   İndir

Read More »