Ana Sayfa / Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Dersi / 2.Ünite Türklerde Toplum Yapısı Ünitesi

2.Ünite Türklerde Toplum Yapısı Ünitesi

TKM Dersi 2.Ünite Türklerde Toplum Yapısı Ünitesi

ORHON YAZITLARI (ORHUN YAZITLARI)

ORHON YAZITLARI Türk dilinin en eski metinlerinin yazılı olduğu taşlar. Orta Moğolistan’da Koça-Çaydam gölü dolayında Orhon ırmağının eski yatağı yakınında bulunduğu için bu adla anılan yazıtlardan Kül Tigin yazıtının 732, Bilge Kağan’ın 735, Tonyukuk’un (Tunyukuk) 716-734 yılları arasında dikilmiş olduğu tahmin edilmektedir. Kül Tigin (Tégin) ve Bilge Kağan yazıtlarının arası yaklaşık 1 kilometredir. Tonyukuk yazıtı, Orhon ırmağının 360 km. doğusunda …

Devamını Okuyun »

Cumhuriyet Dönemi Türk Toplum Yapısının Temel Özellikleri

5. CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK TOPLUM YAPISININ TEMEL ÖZELLİKLERİ   TOPLUMSAL YAŞAYIŞIN DÜZENLENMESİ Devlet ve hukuk düzeni laikleşirken bu gelişmenin toplumsal yaşayışa yansımaması imkansızdır. Çünkü gerek devlet gerek hukuk; toplumsal yaşayışı düzenlemek için var olan kurumlardır. Şu halde bu iki kurumun laikleşmesi, toplum düzenini ve ona bağlı olan günlük yaşayışı da değiştirecektir. Bu değişmenin daha hızlı ve sağlam biçimde gerçekleşmesi için …

Devamını Okuyun »

Tanzimattan Sonra Osmanlı Toplumunda Meydana Gelen Değişimler

4. TANZİMATTAN SONRA OSMANLI TOPLUMUNDA MEYDANA GELEN DEĞİŞİMLER YENİ BÜROKRATLAR Avrupa ülkelerinde elçiliklerin kurulmasından ve Avrupa ile ilişkilerin artmasından sonra, daha farklı bir anlayışa sahip reformcu yeni bir nesil ortaya çıkmıştı. Bunlar, Avrupa başkentlerinde görev yaparken, uluslararası durumu ve batılı devletlerin bünyelerini tanımaya çalışmış olan diplomatlardı. Eski Osmanlı bürokrasisinden farklı ayrı bir sınıf oluşturuyorlardı. Ne kul sistemi içinde ne de …

Devamını Okuyun »

Osmanlı Toplumunda Sosyal Yapının Şekillenmesinde Etkili Olan Unsurlar

3. OSMANLI TOPLUMUNDA SOSYAL YAPININ ŞEKİLLENMESİNDE ETKİLİ OLAN UNSURLAR Toplum, insanların birbirleriyle yardımlaşma ve ilişkide bulunma mecburiyetinden ortaya çıkmıştır. Osmanlı toplumu denildiğinde, Osmanlı Devleti sınırları içinde yaşayan sosyal gruplar bütünlüğünü anlıyoruz. Toplum yapısı kavramı ise toplumu oluşturan sınıf veya tabakaların teşkilatlanmasını ifade eder. XIV. yüzyılın başlarında küçük bir Türkmen beyliği olarak Selçuklu Türkiyesi'nin uç bölgesinde görülen Osmanoğulları, XVI. yüzyılda bir …

Devamını Okuyun »

Türk-İslam Devletlerinde Sosyal Yapı

2. TÜRK-İSLAM DEVLETLERİNDE SOSYAL YAPI Türk-İslam devletlerinde toplum, genel olarak yönetenler ve yönetilenler olmak üzere ikiye ayrılırdı. Yönetenlerin başında, askeri ve yüksek dereceli sivil memurlar geliyordu. Selçuklularda, askeri ve siyasi hakimiyeti elinde bulunduran Türkler, toplumsal hayatta da üstün durumdaydılar. Saray memurlukları ve askeri görevler,  Türklerin; devlet memurlukları ise İranlıların elindeydi. Devlet görevleri, çoğu zaman babadan oğula geçiyordu. Din adamlarının ve …

Devamını Okuyun »

İlk Türk Devletlerinde Toplum Yapısının Temel Özellikleri

1. İLK TÜRK DEVLETLERİNDE TOPLUM YAPISININ TEMEL ÖZELLİKLERİ Teşkilatlı sosyal varlıklar olan toplumların ulaştığı en yüksek teşkilatlanma şekli devlettir. Türkler, tarihte devlet kurucu millet olarak tanınmıştır. Göktürk Kitabeleri'nden anlaşıldığına göre, "Millet devlet için değil, devlet millet için vardır." Bu temel görüş Türk, İslam ve Osmanlı coğrafyasında önceden var olan milletlerin uygulamalarından alınan örneklerle gelişerek Osmanlı Devleti'nin şekillenmesini sağlamıştır. Türk-İslam devlet …

Devamını Okuyun »