Ana Sayfa / Tarih 11 Dersi

Tarih 11 Dersi

Tarih 11 Dersi

XVIII. Yüzyıl Islahatları ve Özellikleri

XVIII. Yüzyıl Islahatları ve Özellikleri Lale Devri İlk kez Avrupa’nın önemli merkezlerinde geçici elçilikler açıldı (Paris, Viyana, Moskova ve Lehistan). Osmanlı Devleti, elçilikleri kurmakla; Avrupa’daki teknik, bilimsel ve sosyal gelişmeleri takip etmeyi ve Avrupa devletlerinin politikalarını öğrenmeyi amaçlamıştır. Said Efendi ve İbrahim Müteferrika tarafından ilk Türk matbaası kuruldu (1727). İbrahim Müteferrika’nın evinde kurulan bu ilk Osmanlı matbaasında dini kitaplar hariç …

Devamını Okuyun »

XVII. Yüzyıl Islahatları ve Özellikleri

XVII. Yüzyıl Islahatları ve Özellikleri II. Osman Osmanlı tarihinde ilk önemli ıslahat girişimleri II. Osman döneminde (1618 – 1622) başlamıştır. II. Osman dönemi yenilikleri şunlardır: II. Osman, saray dışından evlilik yaparak sarayı halka açmıştır. Şeyhülislamın fetva vermek dışındaki yetkilerini elinden aldı. Böylece ilmiye sınıfının devlet işlerine karışması engellenmiştir. Zamanın ihtiyaçlarına göre yeni kanunların yapılması planlanmıştır. II. Osman, Hotin Seferi’nde yeniçerilerin …

Devamını Okuyun »

I. DÜNYA SAVAŞININ GENEL SONUÇLARI

   I. DÜNYA SAVAŞININ GENEL SONUÇLARI   Avrupa’daki mevcut dengele değişti Rakiplerini etkisiz hale getiren İngiltere ve Fransa en kazançlı devletler olurken galipler safında yer alan İtalya ve Rusya hedefledikleri amaçlarına ulaşamamışlardır. Osmanlı ve Avusturya–Macaristan İmparatorluğu parçalanmış; Çarlık Rusya’sı yıkılmıştır. Türkiye, Macaristan, Polonya, Çekoslovakya, Yugoslavakya, Letonya, Litvanya ve Ukrayna gibi yeni devletler kurulmuştur. Açıklama: Yugoslavakya, Sırbistan, Karadağ, Bosna Hersek, Makedonya …

Devamını Okuyun »

I.DÜNYA SAVAŞI SONRASI BARIŞ ANTLAŞMALARI

BARIŞ ANTLAŞMALARI            Versailles(Versay) (28 Haziran 1919) Versay Antlaşması Almanya ile imzalanmıştır. Bazı Maddeleri: Almanya Alses bölgesi ve Saar bölgesini Fransa’ya; deniz aşırı bölgelerini İngiltere, Fransa, Belçika ve Japonya’ya bıraktı. Danzig serbest bölge olarak kabul edildi. Almanya Avusturya ile birleşmemeyi garanti etti. Almanya Yugoslavya ve Çekoslovakya’yı tanıdı. Askerlik mecburi olmaktan çıkarıldı Kiel Kanalı ve Alman nehirleri uluslararası hale getirildi. …

Devamını Okuyun »

Paris Barış Konferansı (18 Ocak 1919)

PARİS BARIŞ KONFERANSI (18 OCAK 1919)   İtilaf Devletleri 18 ocak 1919’da yenilen devletlerle imzalanacak barış antlaşmalarının şartlarını tespit etmek ve bozulan dengeleri kendi lehlerine kurmak için Paris’te bir barış konferansı toplamıştır. Bu konferansa 32 Devlet katılmıştır. Konferans İngiltere ve Fransa’nın etkisi altında kalmıştır. Paris’le ilk olarak Milletler Cemiyetinin kurulması kararlaştırılmıştır. Ancak ABD diğer konularla fazla ilgilenmemiş ve infirat (yalnızlık) …

Devamını Okuyun »

MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI

MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI (30 EKİM 1918) Osmanlı’nın Mütarekeyi İmzalama Sebepleri: Osmanlı’nın savaşacak gücünün kalmaması Bulgaristan’ın savaştan çekilmesi sonucunda Osmanlı ile Almanya’nın kara bağlantısının kesilmesi Wilson Prensiplerinden cesaret alınması Güney cephelerinin çökmesi Savaş taraftarı olan İttihat ve Terakki Partisinin ülkeyi terk ederek başa barış isteyen Hürriyet ve İtilaf Fırkasının gelmesi.   Mondros Mütarekesi 5 Temmuz 1918’de padişah olan Vahdettin döneminde, Ahmet …

Devamını Okuyun »

1.Dünya Savaşını Bitiren Ateşkes Antlaşmaları

1.Dünya Savaşını Bitiren Ateşkes Antlaşmaları:   Bulgaristan        :  (Selanik-29 Eylül 1918) Osmanlı              :  (Mondros-30 Ekim  1918) Avusturya           :  (Villa gusti-3 Kasım-1918) Almanya             :  (Reshondos-11Kasım-1918 )  Açıklamalar: Almanya’da 9 Kasım 1918’de cumhuriyet ilan edildi. Avusturya’nın savaştan çekilmesinde kendisine bağlı azınlıkların isyanı etkili oldu Romanya, Rusya savaştan çekilince savaştan çekildi Bulgaristan’ın savaştan çekilmesi Osmanlı ile Almanya’nın kara bağlantısını kesti.

Devamını Okuyun »

WİLSON İLKELERİ

WİLSON İLKELERİ (8 OCAK 1918) ABD Cumhurbaşkanı Woodrow Wilson 1.Dünya savaşı sonrasında yapılacak barışın esaslarını yayınladığı on dört ilke ile açıklamış,İtilaf devletleri de ABD’yi yanlarında tutmak istediklerinden dolayı bu ilkeleri kabul ettiklerini bildirmişlerdir. ABD başkanı Wilson, savaştan sonra barışın devam etmesini bir daha böyle büyük savaşların çıkmamasını istiyordu.    İlkeler: 1.Galip devletler yenilen devletlerden toprak ve savaş tazminatı almayacak   …

Devamını Okuyun »

Osmanlı Devletini Paylaşma Tasarıları (Gizli Antlaşmalar)

    OSMANLI  DEVLETİNİ  PAYLAŞMA  TASARILARI                          (Gizli Antlaşmalar)   Gizli Antlaşmaların İmzalanma Sebepleri: Şark meselesi (Osmanlı ülkesini paylaşma meselesi) ni halletmek İtilaf bloğunun birlik ve istikrarını sağlamak Savaştan sonra Osmanlı’yı paylaşma konusunda anlaşmazlığa düşmemek İtalya’yı İtilaf bloğuna çekmek Rusya’yı İtilaf bloğunda tutmak   Boğazlar Antlaşması (Mart-Nisan 1915): Çanakkale Savaşı esnasında Rusya boğazlar konusunda tedirginleşince; İngiltere, Fransa ve Rusya arasında imzalanan …

Devamını Okuyun »

II. Balkan Savaşı

II. BALKAN SAVAŞI  Nedenleri: Balkan Savaşı sonucunda en büyük payı Bulgaristan’ın almasından dolayı Balkan devletlerinin aralarında anlaşmazlığa düşmesi Bulgaristan’ın Ege Denizi’ne kadar genişlemesini Yunanistan’ın uygun görmeyişi. Osmanlı Devleti’nin bölgeden çekilmesiyle meydana gelen otorite boşluğu Yunanistan’ın çalışmaları sonucunda Sırbistan, Karadağ ve Romanya Bulgaristan’a karşı birleşmiştir. Bulgaristan’ın zor durumda olduğunu gören Enver Paşa harekete geçerek, Edirne ve Kırklareli’ni Bulgarlardan almıştır. Balkan Savaşı …

Devamını Okuyun »