Tarih 10 Dersi 1.Dönem Sınavları

Tarih 10 Dersi 1.Dönem Yazılıları

OSMANLI TARİHİ DERSİ I. DÖNEM II. YAZILI SORULARIDIR

tarih10SS-forest

OSMANLI TARİHİ DERSİ I. DÖNEM II. YAZILI SORULARIDIR AD-SOYAD: NO-SINIFI: A) Aşağıdaki boşlukları doldurunuz(20 puan) a)- Osmanlı devletinde ilk para …………………………………………..döneminde basılmıştır b)- Tımar sistemi………………………………………..döneminde oluşturulmuştur c)-Osmanlı Tarihinde ilk ayrıcalıklar……………………………….döneminde…………………………………verilmiştir d)-Osmanlı devleti ile Avusturya arsındaki ilk resmi anlaşma…………………………………………………….dır e)-Sokulu Mehmet paşa üç tane Osmanlı padişahına sadrazamlık yapmıştır. Bunlar ………………………………………………………………………………………………………dır B) Aşağıdaki kelimeleri kısaca ifade ediniz(20puan) Sultan-ı İklim-i Rum : Kanunname-i …

Read More »

OSMANLI TARİHİ DERSİ I. DÖNEM II. YAZILI SORULARIDIR

tarih10SS

…….. ÖĞRETİM YILI …………………LİSESİ OSMANLI TARİHİ DERSİ I. DÖNEM II. YAZILI SORULARIDIR AD-SOYAD: B NO-SINIFI: A) Aşağıdaki boşlukları doldurunuz(20puan) a) – Osmanlı devletinde ilk divan teşkilatı………………………………………………döneminde kurulmuştur b)-Osmanlı devletinde ilk deniz savaşı……………………………………………………..döneminde yapılmıştır c)- Oğlu tarafından tahtan indirilen Osmanlı padişahı………………………………………………..dır d)- Osmanlı devleti ile İran arasında yapılan ilk resmi antlaşma……………………………………………..dır e)- Sokulu Mehmet paşa ………………………………………. …..tarihleri arasında Osmanlı sadrazamlığı yapmıştır …

Read More »

I.DÖNEM TARİH DERSİ 10.SINIFLAR 2.YAZILI SORULARI

tarih10SS

I.DÖNEM TARİH DERSİ 10.SINIFLAR 2.YAZILI SORULARIDIR. SORULAR Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. ( 3 X 10= 30 puan) 1 – Osmanlılar, kuruluş döneminde Anadolu Beylikleri ile savaşmayıp, Bizans ve Balkanlar üzerine yürümeyi daha uygun bulmuşlardır. Aşağıdakilerden hangisi, bunun nedenleri arasında yer almaz? A)Bizans ve Balkanların bozuk olan siyasi yapılarından yararlanmak istemeleri, B)Anadolu’da yer alan diğer Türk Beylikleri ciddiye almamaları, C)Anadolu …

Read More »

tarih 10.sınıf 1.dönem 2.yazılı

tarih10SS

tarih 10.sınıf 1.dönem 2.yazılı   Size özel öneriler: 10.sınıf tarih 1.dönem 2.yazılı soruları tarih 10.sınıf 1.dönem 2.yazılı soruları lise 2 tarih 1.dönem 2.yazılı soruları 10.sınıf tarih 1.dönem 2.yazılısı 10 sınıf tarih 1 dönem 2 yazılı soruları

Read More »

10 sınıf tarih 1 dönem 2 yazılı soruları

tarih10SS

10 sınıf tarih 1 dönem 2 yazılı soruları   Size özel öneriler: 10.sınıf tarih 1.dönem 2.yazılı soruları lise 2 tarih 1.dönem 2.yazılı soruları tarih 10.sınıf 1.dönem 2.yazılı soruları 10.sınıf tarih 1.dönem 2.yazılısı tarih 10.sınıf 1.dönem 2.yazılı I.DÖNEM TARİH DERSİ 10.SINIFLAR 2.YAZILI SORULARI

Read More »

10.sınıf tarih 1.dönem 2.yazılısı

tarih10SS-antique

10.sınıf tarih 1.dönem 2.yazılısı   Size özel öneriler: lise 2 tarih 1.dönem 2.yazılı soruları 10.sınıf tarih 1.dönem 2.yazılı soruları tarih 10.sınıf 1.dönem 2.yazılı soruları

Read More »

lise 2 tarih 1.dönem 2.yazılı soruları

tarih10SS

lise 2 tarih 1.dönem 2.yazılı soruları   Size özel öneriler: 10.sınıf tarih 1.dönem 2.yazılı soruları tarih 10.sınıf 1.dönem 2.yazılı soruları

Read More »

tarih 10.sınıf 1.dönem 2.yazılı soruları

tarih10SS-antique

tarih 10.sınıf 1.dönem 2.yazılı soruları   Size özel öneriler: 10.sınıf tarih 1.dönem 2.yazılı soruları

Read More »

10.sınıf tarih 1.dönem 2.yazılı soruları

tarih10SS-forest

10.sınıf tarih 1.dönem 2.yazılı soruları    

Read More »