Ana Sayfa / Tarih 10 Dersi (page 10)

Tarih 10 Dersi

Tarih 10 Dersi : Türkiye Tarihi

Osman Bey Dönemi

OSMAN BEY DÖNEMİ (1281 – 1324/26) Anadolu Selçuklu Devleti’nin bir uç beyi olan Ertuğrul Gazi’nin 1281’de ölümü üzerine yerine oğlu Osman Bey geçti. Bizans'ın zayıflığından yararlanan Osman Bey, Bizans’a doğru genişleme politikası izleyerek Karacahisar'ı aldı. Sakarya boylarındaki bazı yerleşim yerlerini de aldı. Bu başarıları üzerine bölgedeki tekfurlar Osman Bey'i tuzağa düşürerek öldürmek istedilerse de, Harmankaya tekfuru Köse Mihal'ın bu olayı …

Devamını Okuyun »

Osmanlı Devleti’nin Gelişimini Etkileyen Faktörler

OSMANLI DEVLETİ’NİN GELİŞİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER OSMANLI BEYLİĞİ’NİN BÜYÜME NEDENLERİ Kurulduğu Bölgenin Coğrafi Konumu Hıristiyan Bizans sınırında kurulması büyümesini kolaylaştırmıştır. Bu bölgenin tarım ve ticaret potansiyeli de yüksektir.   Merkezi Örgütlenmesi Merkezi devlet örgütlenmesi ve veraset sistemi, merkezi toprak sistemi, merkezi ve güçlü bir askeri örgüt de büyümeyi kolaylaştırmıştır.   Yöneticilerinin Niteliği Kuruluş döneminde başa geçen padişahlar ve diğer devlet adamları …

Devamını Okuyun »

XIV. Yüzyıl Başlarında Anadolu, Avrupa ve Yakın Doğu’nun Siyasi Durumu

  XIV. YÜZYIL BAŞLARINDA ANADOLU, AVRUPA VE YAKIN DOĞU'NUN SİYASİ DURUMU OSMANLILARIN KÖKENİ Osmanlı Devleti’ni kuran Kayı Boyu, Oğuzların Bozok kolunun Günhan soyundan gelmektedir. Kayılar, Anadolu’dan önce Horasandaydılar. 1071 Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu'ya gelen Kayılar, XIII. yüzyıl ortalarında Anadolu Selçukluları tarafından Ertuğrul Bey komutasında önce Ankara'nın batısında Karacadağ çevresine yerleştirildiler. Kayılar buradan batıya ilerleyerek Söğüt ve Domaniç'i ele geçirip, Söğüt'ü …

Devamını Okuyun »

15. ve 16.Yüzyıllarında Osmanlı Toplum Yapısı

XV. VE XVI. YÜZYILLARINDA OSMANLI TOPLUM YAPISI OSMANLI DA TOPLUM Kurulduğu sırada halkının tamamı Türk olan Osmanlı Devleti fetihler ile Yunan, Sırp, Macar, Arnavut, Romen, Arap… gibi ulusları egemenlik altına alıp çok uluslu yapıya kavuşmuştur.   OSMANLI TOPLUMUNDA SOSYAL HAREKETLİLİK A) YATAY HAREKETLİLİK Bir toplumun ülke sınırları içinde çeşitli sebeplerle göç etmesine yatay hareketlilik denir. Kuruluş ve yükselme dönemlerinde yatay …

Devamını Okuyun »

Yeni Çağda Avrupa Tarihi Özeti Ders Notu

YENİÇAĞ’DA AVRUPA Ortaçağ’da Batı Hristiyanlığını temsil eden Katolik Kilisesi, dinî hakların yanısıra siyasi haklara da sahipti. Düşünce alanında kilisenin koyduğu normlar geçerliydi. Yeniçağ’da, bu tabloyu değiştirecek büyük gelişmeler meydana geldi ve sonuçta Avrupa yeni özellikler kazandı. Avrupalının dünya görüşü ve yaşam tarzı değişti. Bu gelişmeler şöyle özetlenebilir: Feodalitenin siyasi bir sistem olmaktan çıkışı ve milli monarşilerin kuruluşu, Papa ile krallar …

Devamını Okuyun »

Klasik Dönem Osmanlı Kültürü

KLASİK DÖNEM OSMANLI KÜLTÜRÜ DEVLET YÖNETİMİ   A) DEVLET ANLAYIŞI   Osmanlı Devleti’nin siyasi, askeri ve sosyal kuruluşları temelde Türk devlet geleneğine ve dini kurallara dayanmaktadır. Ayrıca, sınırların genişlemesiyle birlikte mahalli kültürlerden etkilenilmiş; fakat, bu etkilenme düşük düzeyde kalmıştır. Devletin başında, Osmanlı soyundan gelen; bey, sultan, padişah olarak bilinen kişi bulunurdu. Padişahlık alametleri hutbe, tuğ, sancak, tuğra ve kılıç alayıydı. …

Devamını Okuyun »

Sokullu Dönemi Ders Notu Kısa Özeti

SOKULLU DÖNEMİ   (1564-1579)   Sokullu Mehmet Paşa, Kanuni’nin son iki yılı, II. Selim dönemin tamamı ve III. Murat’ın ilk beş yılında sadrazamlık yaptı. Tarihin akışında rol oynadığı ve döneme damgasını vurduğu için, dönem kendi adıyla anılmıştır. Sakız Adası Cenevizlilerden alınarak Batı Anadolu’nun güvenliği sağlandı. Kıbrıs Adası fethedilerek Doğu Akdeniz’de kesin egemenlik kuruldu. Güney kıyılarının ve Mısır yolunun güvenliği sağlandı (1570). …

Devamını Okuyun »

Kanuni Sultan (1.) Süleyman Dönemi Kısa Özeti Ders Notu

KANUNİ SULTAN (1.) SÜLEYMAN  DÖNEMİ   (1520-1566)                   İç İsyanlar: Kanuni’nin hükümdarlığının ilk yıllarında bazı olumsuzluklar yaşandı. Canberdi Gazali, Memlûk Devleti’ni yeniden kurmak üzere, Suriye’de “siyasi” nitelikli bir isyan çıkardı. Ahmet Paşa, sadrazamlık makamına atanmadığı için, Mısır’da “şahsi” nitelikli bir isyan çıkardı. Baba Zünnun, vergilerin attırılmasını bahane ederek, Anadolu’da isyan çıkardı. Kalender Çelebi, tımarlarının elinden alınması üzerine, Anadolu’da isyan çıkardı. …

Devamını Okuyun »

I.Selim (Yavuz Sultan Selim) Dönemi Kısa Özeti

  I.SELİM (YAVUZ SULTAN SELİM ) DÖNEMİ (1512-1520)                   Osmanlı – İran İlişkileri: Taraflar arasındaki mücadelenin temel nedeni, Anadolu’da hakimiyet kurma yarışıdır. Safevilerin bu amaçla Anadolu’da şiilik propagandası yapması ve halkı kışkırtması bir savaşın çıkmasına yol açtı. Çaldıran Savaşı’nda İran kuvvetleri yenilerek Tebriz’e girildi (1514). Doğu Anadolu Osmanlı hakimiyeti altına girdi. Şiilik sorunu bir süre için çözümlendi. İran hazinesi …

Devamını Okuyun »

II. Bayezid Dönemi Kısa Özeti

ll.BAYEZİD DÖNEMİ   (1481- 1512)                 Kardeşinin hükümdarlığını kabul etmeyen Cem, isyan etti. Başarılı olamayınca Memluklere sığındı. Karaman beylerinden destek alarak Anadolu’ya geldi; fakat, yine başarılı olamadı. Rumeli’ye geçmek üzere Rodos şövalyelerine sığındı. Şövalyeler tarafından Fransa’ya gönderildi. Oradan da Vatikan’a götürülerek Papa’ya teslim edildi. Sıkıntılı bir hayat sürdü. 1495’de vefat etti. Sonuç: Cem’in Rodos Şövalyeleri’ne ve Papa’ya sığınmasıyla olay bir dış …

Devamını Okuyun »