Ana Sayfa / Sınavlara Hazırlık Tarih / KPSS Tarih Ders Notları

KPSS Tarih Ders Notları

KPSS Tarih Ders Notları

KPSS Tarih Önemli Bilgiler

“Türk” adından ilk kez Çin yıllıklarında bahsedilmiştir. Ancak VI. yüzyılda coğrafî bir terim olarak “Türkiye” kelimesi ise ilk kez Bizans kaynaklarında geçmektedir. Oğuz Kağan Destanı’nda “Oğuz Han”la özdeşleştirilen Hun hükümdarı Mete Han’dır. Attila, Hıristiyanlar tarafından “Tanrı’nın Kamçısı” olarak nitelendirilmiştir. Hıristiyanların böyle bir niteleme yapmalarındaki temel sebep, günahlarından dolayı Attila’nın kendilerini cezalandırmak için Tanrı tarafından gönderildiğini düşünmeleridir. 639’da başlayıp 40 kahraman …

Devamını Okuyun »

Tarihin Tamamı Özet Tablo

Tarihin Tamamı Özet Tablo İndirin TARİH TAMAMI ÖZET TABLO

Devamını Okuyun »

KPSS Tarih / LYS Tarih Tarih Dersleri Bilgi Testi II

KPSS Tarih / LYS Tarih Tarih Dersleri Bilgi Testi II 1.Aşağıda verilen devletlerden hangisi I. Dünya savaşı devam ederken saf değiştirmiştir? A)Rusya B) Yunanistan C) İtalya D) ABD E) Fransa 2.I. Dünya savaşına katılan en son ittifak devleti aşağıdakilerden hangisidir? A) Bulgaristan B) Osmanlı C) Almanya D) Avusturya E) Macaristan 3.I. Dünya savaşında ayrılan en son İttifak devleti aşağıdakilerden hangisidir? …

Devamını Okuyun »

Tarih Dersleri Karma Bilgi Test I

Tarih Dersleri Karma Bilgi Test I 1.Osmanlı haklı halkı aşağıda verilenlerin hangisi ile ilk kez yönetime katılmıştır? A)Meşrutiyet B)Sened-i İttifak C)Islahat Fermanı D)Tanzimat Fermanı E)Mecelle 2.Osmanlı Devleti’nde ilk defa hangi olayla parlamenter sisteme geçilmiştir? A)Islahat Fermanıyla B)Mecelleyle C)Meşrutiyetle DTanzimat Fermanıyla E)Sened-İttifakla 3.Türk tarihinin ilk yazılı anayasası aşağıdakilerden hangisidir? A)Kanun-i Esasi B)Kanunname-i Ali Osman C)Teşkilat-ı Esasi D)Ahkam-ı Esasi E) Mecelle 4.Türk …

Devamını Okuyun »

2014-KPSS Lisans: Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları (%10)

2014-KPSS Lisans: Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları (%10) Cumartesi Sabah Oturumu Cumartesi Öğleden Sonra Oturumu Pazar Sabah Oturumu Pazar Öğleden Sonra Oturumu  

Devamını Okuyun »

1000 Soruda Tarih

1000 Soruda Tarih KPSS Çalışma Soruları ve Cevapları

Devamını Okuyun »