Ana Sayfa / TARİH DERSLERİ GENEL / Sınavlara Hazırlık Tarih

Sınavlara Hazırlık Tarih

11. Sınıf Tarih 1. Dönem 2. Yazılı Sınav Soruları (Test)

ARAKLI MEHMET AKİF ERSOY ANADOLU LİSESİ 2019-2020 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 11 TARİH DERSİ I. DÖNEM II. YAZILI YOKLAMA Süre 40 dk. Her soru 4 puandır. “Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır” ATATÜRK AD VE SOYAD: SINIF: NO: SORULAR S1- Bugünkü Türk-İran sınırını büyük oranda belirleyen ( Zağros Dağları sınır oldu) antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? A) Kasr-ı Şirin B) …

Devamını Okuyun »

2017 LYS Tarih Test Soruları ve Cevapları indir

2017 LYS Tarih Test Soruları ve Cevapları 2017 LYS Tarih Test Soruları ve Cevapları word belgesi   TIKLA

Devamını Okuyun »

Son 47 Yılın YGS – LYS Tarih Soruları ve Ayrıntılı Çözümleri

KONULARINA GÖRE DÜZENLENMİŞ SON 47 YILIN (1966 – 2012 YGS – LYS – ÖSS – ÖYS – ÜSS) YGS – LYS TARİH SORULARI VE AYRINTILI ÇÖZÜMLERİ   TIKLAYIN

Devamını Okuyun »

2017 YGS Tarih Soruları ve Cevapları

2017 YGS Tarih Soruları ve Cevapları 1. Ela Öğretmen tarih dersinde, öğrencilerine anıt ve taşlardaki yazıların okunmasında tarih biliminin yararlandığı alanı sormuştur. Öğrencilerin aşağıdakilerden hangisini cevap olarak vermesi beklenir? A) Etnografya B) Heraldik C) Epigrafi D) Antropoloji E) Nümizmatik 2. Çin kaynaklarına göre Hunlarda Türk çocukları küçük yaştan itibaren koyunların üzerine binerek binicilik talimi yaparlar, biraz büyüyünce eline ok ve …

Devamını Okuyun »

YGS Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi Soruları

YGS Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi Soruları 30 Aralık 1919’da İtalyan Epoka Gazetesi’nin, Mebuslar Meclisi açılır açılmaz Kuvayımilliye’nin dağılıp dağılmayacağı sorusuna Mustafa Kemal “Milletin bu konudaki istekleri Sivas Kongresi’nin resmî bildirgesinde açıkça belirtilmiştir. Teşkilat, bu istek gerçekleşene kadar görevini yerine getirecektir.” demiştir. Mustafa Kemal’in, bu sözüyle aşağıdakilerden hangisini vurguladığı savunulabilir? A) Mebuslar Meclisinin barışı sağlayacağına inanıldığını B) Millî cemiyetlerin birleştirilmesinin gerektiğini …

Devamını Okuyun »

ÖSS Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi Soruları ve Cevapları

  ÖSS Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi Soruları   Amasya Genelgesi’nde milletin özgürlüğünü ve devletin bağımsızlığını sağlamak amacıyla Sivas’ta bir kongrenin toplanacağı belirtilmiştir. Bu kararın aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi olduğu savunulabilir? A) Seçimlerin yenilenmesine gerek duyulduğunun B) Yerel cemiyetlerin kurulması gerektiğinin C) Mebuslar Meclisinde Misakımillî’nin ilan edildiğinin D) Yurt çapında başka kongrelerin değişik zamanlarda toplandığının E) İstanbul Hükümetinin sorumluluğunu yerine getirmediğinin …

Devamını Okuyun »

ÖYS Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi Soruları ve Cevapları

ÖYS Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi Soruları   Osmanlı, Mebuslar Meclisi’nin 28 Ocak 1920 tarihli toplantısında aşağıdakilerin hangisiyle ilgili olarak karar alınmamıştır? A) Azınlık hakları B) Rodos ve Oniki ada C) Batı Trakya’nın durumu D) İstanbul’un güvenliği E) Kapitülasyonlar (1998-ÖYS)   Sivas Kongresi’nde “Ulusal Bağımsızlığın sağlanması İçin ulusça direnilmelidir.” görüşünde birlik sağlanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu görüşle ilgili ilk gelişmedir?   A) …

Devamını Okuyun »

ÜSS Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi Soruları ve Cevapları

ÜSS Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi Soruları ve Cevapları   Erzurum Kongresinin sonunda ortaya çıkan temel görüş aşağıdakilerden hangisidir? A) İstanbul Hükümetine yardımcı olma B) Azınlıkların çıkarlarına son verme C) Mebuslar Meclisinin toplanmasını sağlama D) Doğu Anadolu’yu düşman saldırısına karsı koruma E) Ulusal egemenliği koşulsuz olarak gerçekleştirme (1980-ÜSS)   Amasya Genelgesi, Türk ulusuna, ulusal egemenliğine kavuşması yolunda bir çağrının gerekçesi aşağıdakilerden …

Devamını Okuyun »

Osmanlı Devleti / Uyarılar

Osmanlı Devleti – Kuruluş Dönemi / Uyarılar   Osmanlıların kısa sürede Anadolu ve Rumeli’de hakimiyet kurmasında, o dönemde Anadolu ve Rumeli’de güçlü bir siyasal otoritenin bulunmayışı etkili olmuştur. Osmanlılarda fethedilen yerlere ilk devlet memurları olarak kadı ve subaşıların atanması, “adalet ve güvenliği” sağlamanın devletin temel bir politikası olduğunu gösterir. Osmanlıların, Türkmen boylarını Rumeli’ye yerleştirirken konar-göçer Yörüklere öncelik vermesi, devletin Yörükleri …

Devamını Okuyun »

İlk Müslüman Türk Devletleri / Uyarılar

İlk Müslüman Türk Devletleri / Uyarılar Malazgirt Zaferi’nden sonra Anadolu’ya yönelik Türk akınlarının artması, Türklerde Anadolu’yu yurt edinme düşüncesinin oluştuğunu gösterir. Abbasi halifesinin Selçuklu sultanına “Doğunun ve Batının Hükümdarı” ünvanını vermesi, İslam dünyasının siyasi ve dini liderliklerinin birbirinden ayrıldığını kanıtlar. Selçuklu ülkesinde çok sayıda feodal beyliğin ortaya çıkması, Selçuklulardaki “fethedilen yer fethedenin malıdır” anlayışının siyasal yapıyı etkilemesinin bir sonucudur. Türklerin …

Devamını Okuyun »