Ana Sayfa / İnkılap Tarihi Dersi / İnkılap Tarihi Soru - Sınav Havuzu / İnkılap Tarihi Testleri / Kurtuluş Savaşında Cepheler Ünitesi Soruları-Testleri

Kurtuluş Savaşında Cepheler Ünitesi Soruları-Testleri

Kurtuluş Savaşında Cepheler Ünitesi Soruları-Testleri

Kurtuluş Savaşı Cepheler Konu Kavrama Testi – 2

Kurtuluş Savaşı Cepheler Konu Kavrama Testi – 2 1- M. Kemal’e, “devlet işlerinde tek başına hareket etme” imkanı sağlayan gelişme aşağıdakilerden hangisidir? A) Manda yanlılarını susturması B) TBMM başkanı seçilmesi C) Tekalif-i Milliye Emirleri’ni çıkarması D) Askeri alanda TBMM adına karar verme yetkisi alması E) Erzurum ve Sivas kongrelerine başkan seçilmesi 2- Kurtuluş Savaşı yıllarında alınan; • Halkın, elindeki silahları …

Devamını Okuyun »

Kurtuluş Savaşı Cepheler Konu Kavrama Testleri

Kurtuluş Savaşı Cepheler Konu Kavrama Testleri 1- Aşağıdakilerden hangisi, Gümrü Antlaşması ile ilgili doğru bir ifade değildir? A) Kars ve dolayları Ermenilerden alındı B) TBMM’nin ilk askeri başarısının siyasi sonucudur C) Batı ve Güney cephelerini güçlendirdi D) Doğu sınırının kesinleştiği son antlaşmadır E) Ermeniler Sevr’deki isteklerinden vazgeçtiler 2- Aşağıdakilerden hangisi, I. İnönü Savaşı’nın siyasi sonuçlarından biri değildir? A) İtilaf Devletleri’nin …

Devamını Okuyun »

Lozan Barış Antlaşması Konu Kavrama Testleri

Lozan Barış Antlaşması Konu Kavrama Testleri 1- Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de mutlak monarşiden ulus egemenliğine geçmek üzere yapılan çalışmalardan biri değildir? A) 1921 Anayasası’nın hazırlanması B) Yasama yetkisinin TBMM’ye verilmesi C) Tekalif-i Milliye Emirleri’nin çıkarılması D) Ayan Meclisi’nin yeniden açılması tezinin reddedilmesi E) Saltanatın kaldırılması   2- Aşağıdakilerden hangisi, ilk TBMM üyeleri arasında tartışmalara neden olan gelişmelerden biri değildir? A) Kuva-i …

Devamını Okuyun »