Ana Sayfa / İnkılap Tarihi Dersi / 5.Ünite: Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri

5.Ünite: Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri

5.Ünite: Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri

Atatürk İlkeleri Atürkçülük ve Türk İnkılâbının Özellikleri Ders Notu

ATATÜRK İLKELERİ ATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILÂBININ ÖZELLİKLERİ Uyum içinde işleyen düşünce ve ilkelerden oluşan bir bütündür. Milletin ihtiyaçlarından doğmuştur. Milli bir düşünce sistemidir. İlerleme ve yenileşmeye açıktır. Temelinde insanlığın binlerce yıldır işlediği evrensel değerler vardır. Dışarıdan alınmış bir ideoloji değildir. Doğmasının en önemli sebebi kişisel devlet yönetiminin hiç bir kesimin istek ve ihtiyaçlarını karşılayamamasıdır. Türk İnkılâbında Fransız ve Rus İhtilalinden …

Devamını Okuyun »

Atatürkçülük ve Türk İnkılabının Özellikleri Konu Özeti Ders Notu

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABININ ÖZELLİKLERİ 1-Uyum içinde işleyen düşünce ve ilkelerden olu­şan bir bütündür. 2-Milletin ihtiyaçlarından doğmuştur. 3-Milli bir düşünce sistemidir. 4-İlerleme ve yenileşmeye açıktır. 5-Temelinde insanlığın binlerce yıldır işlediği ev­rensel değerler vardır. 6-Dışarıdan alınmış bir ideoloji değildir. 7-Doğmasının en önemli sebebi kişisel devlet yöne­timinin hiç bir kesimin istek ve ihtiyaçlarını karşı­layamamasıdır. 8-Türk İnkılabında Fransız ve Rus İhtilalinden farklı olarak; …

Devamını Okuyun »

Atatürk İlkeleri Konu Özeti

 Atatürk İlkeleri   Atatürkçülük olarak adlandırılan düşünce sisteminin temellerini oluşturan ilkeler bir program halinde yürürlüğe konmuş; Cumhuriyet Halk Partisi Kongresi’nde parti programı haline getirilmiş, 1937’de ise Anayasa’ya alınmıştır. 1)                            Cumhuriyetçilik: Cumhuriyet bir yönetim biçimidir. Halkın kendi kendisini yönetmesi şeklidir. Milli egemenliğe dayalı devlet sistemidir. Hürriyet, eşitlik ve yönetime katılmanın güvencesidir. Baskı, şiddet ve sınıf ayrıcalıklarının olmadığı devlet yönetimidir. Cumhuriyetçilik ilkesi …

Devamını Okuyun »

İnkılapçılık

İNKILAPÇILIK İnkılap, bir toplumun önemli kurumlarını kısa bir süre içinde değiştirip, kendini yenileştirmesi atılımıdır. Atatürk'ün Türk Ulusunu çağdaşlaştırmak için giriştiği eylemlerin tümünün tek ve değişmez amacı olan İnkılapçılık çağdışı kalmış kurumları yıkarak yerine yenilerini kurmakla yetinmemek, ulusu çağdaşlaşmanın gerektirdiği yeni kurumlara ve çağdaş değerlere kavuşturmaktır. İnkılapçılık, Atatürk İlkeleri'ni tümüyle birleştirir. Bütün ilkelerle ya neden ya da sonuç olarak bir ilişkisi …

Devamını Okuyun »

Laiklik

LAİKLİK Devlet düzeninin ve hukuk kurallarının dine değil akla ve bilime dayandırılmasıdır. Bunun doğal sonucu da din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasını sağlayan akılcı bir yöntemdir. Çağdaşlaşmanın doğal bir sonucudur. Laiklik, devlet yönetiminde bütün yasaların, kuralların ve yönetimlerin çağdaş uygarlığa göre yapılması ve uygulanması ilkesidir. Laiklik dinsizlik demek değildir. Aksine kişilere din ve vicdan özgürlüğünün sağlanmasıdır. Bunun sınırı din ve …

Devamını Okuyun »

Devletçilik

DEVLETÇİLİK Ulusun genel ve ortak çıkarlarına ait hizmetlerinin devlet tarafından yapılmasına devletçilik denir. Atatürk'ün ekonomi ile ilgili ilkesidir. Cumhuriyetin ilk yıllarında halkın elinde yeterli sermaye olmamasının yarattığı zorunlu bir ilkedir. Anayasaya göre, devletin yerine getirmekle yükümlü olduğu görevler, ulusun ve ülkenin güvenlik ve bağımsızlığının korunmasıdır. Toplumsal, ekonomik ve kültürel kalkınmada devletin üstlenmesi gereken görevleri belirleyen bir yöntem olan Devletçilik, ulusal …

Devamını Okuyun »

Halkçılık

HALKÇILIK Bir milleti oluşturan çeşitli mesleklerin ve toplumsal grupların içinde bulunan insanlara "halk" denir. Hem Cumhuriyetçilik hem de milliyetçilik ilkesinin "zorunlu" bir sonucu olan  Halkçılık ise milleti oluşturan çeşitli insan gruplarının yararına ve çıkarına bir siyaset izlenmesidir. Bir başka deyişle devlet hizmetlerinin milleti oluşturan kişilere, meslek gruplarına ve topluluklara eşit olarak sunulmasıdır. Yapılacak çalışmaların, verilecek hizmetlerin belli bir kesime, sınıfa …

Devamını Okuyun »

Milliyetçilik

MİLLİYETÇİLİK Ait olduğu milletin varlığını sürdürmesi ve yüceltmesi için diğer bireylerle birlikte çalışmaya, bu çalışmayı ve bilinci diğer kuşaklara da yansıtmaya “Milliyetçilik” denir. Ulusal savaşımızın çıkış noktasını oluşturan bu ilke Fransız Devriminden sonra yayılan özgürlük düşüncesinin tarihsel gelişiminin bir sonucudur. Milliyetçilik ilkesi Türk toplumunu birbirine bağlayan en büyük bağdır. Atatürk, Türk milletini ırk veya din esası üzerine oturtmamıştır. Akılcılık da …

Devamını Okuyun »

Cumhuriyetçilik

CUMHURİYETÇİLİK Cumhuriyetçilik, Atatürk İlkeleri’nin başında gelir. Türk ulusunun Kurtuluş Savaşı’yla birlikte gerçekleştirmek istediği yönetim biçimidir. Osmanlı Devleti’nin mutlak ve teokratik yönetimine alternatif olarak benimsenmiştir. Cumhuriyetçilik, devletin yönetim biçiminde ulusal iradenin egemen olmasıdır. Cumhuriyetçilik, kavram olarak bir devlet biçimidir. Bu devlet biçiminde ülke, ulus ve egemenlik bütünü oluşturan unsurlardır. Cumhuriyetçilik, milli egemenliğin ve hürriyetin temelini oluşturan, insan onuruna en çok yaraşan, …

Devamını Okuyun »

Bütünleyici İlkeler

BÜTÜNLEYİCİ İLKELER Bu ilkeler, Atatürk’ün Anayasa’ya koydurduğu altı temel ilkesinin yanında Ulu Önder’in yaşamı boyunca ve yaptıkları sırasında kesinlikle ödün vermediği ve uyguladığı prensiplerdir. Daha sonra O’nun eserini inceleyenlerin belirlediği ilkelerdir:   1-  ULUSAL EGEMENLİK Egemenlik haklarının ulusa ait olması, ulusun kendi kendisini yönetmesidir. Ulusal egemenlik; ulusun tarihsel ve sosyal bir gerçek olması yanında siyasal bir gerçek olduğunun ifadesidir ve …

Devamını Okuyun »