Ana Sayfa / İnkılap Tarihi Dersi / 3.Ünite: Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler

3.Ünite: Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler

3.Ünite: Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler

Kurtuluş Savaşında Cepheler Ünitesi Ders Notu Konu Özeti

KURTULUŞ SAVAŞINDA CEPHELER ÜNİTESİ DERS NOTU KONU ÖZETİ SAVAŞLAR VE SONUÇLARI • İngilizler Musul, İskenderun, Antep ve Kilis’i, Fransızlar ise Adana, Mersin ve Osmaniye’yi işgal etmişlerdi. Gizli antlaş-malara göre Fransa’da kalması gereken Musul İngilizler tarafından işgal edilmişti. Fransa, buna itiraz ederek, Musul karşılığında İngiltere’den Antep, Urfa ve Maraş’ı aldı. Anadolu’da ilk yerel halk direnişi Adana yöresinde Fransız ve Ermenilere karşı …

Devamını Okuyun »

Batı Cephesi

BATI CEPHESİ   Kurtuluş Savaşımızda kesin sonucun alındığı Batı Cephesi Savaşları, Yunanlılara karşı yapılmış saldırı ve savunma savaşları olarak gerçekleşmiştir. Kurtuluş Savaşı'nın kaderinin çizildiği cephedir. Yunanlılara karşı ulusal güçlerin oluşturduğu bu cephede, başlangıçta Kuva-i Milliye, daha sonra düzenli ordu mücadele etmiştir. Yunan işgali hukuksal olarak önce Mondros Ateşkesi'ne göre başlamış, Sevr Antlaşması'nın hükümlerini uygulama gerekçesine göre devam etmiştir. Yunanistan'ın temel …

Devamını Okuyun »

Güney Cephesi

GÜNEY CEPHESİ     Fransızlara ve Fransız desteğindeki Ermenilere karşı açılan cephedir.   NEDENLERİ 1-  I. Dünya Savaş öncesi ve sırasında yapılan gizli antlaşmalarla Adana, Sivas, Diyarbakır açısının güneyinde kalan yerlerin Fransızlar ve İngilizlere bırakılması 2-  Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sona İngilizlerin işgal ettikleri Urfa, Antep ve Maraş'ı Eylül 1919'dan sonra Fransızlara terk etmeleri. 3-  Fransızların, Adana ve Çukurova bölgelerini de …

Devamını Okuyun »

Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler Doğu Cephesi

KURTULUŞ SAVAŞI'NDA CEPHELER DOĞU CEPHESİ –    Yeni Türk Devleti'nin ilk cephesidir. –    Ermenilere karşı açılmıştır. –    İlk somut başarı burada alınmıştır.   ERMENİ SORUNU VE ÇÖZÜMÜ 1-  I. DÜNYA SAVAŞI'NA KADAR ERMENİ SORUNU Selçukluların Anadolu'yu fethetmeye başlamasıyla, Selçuklular ile Bizans arasında kalan Ermeniler, Selçuklular idaresinde dini ve ekonomik herhangi bir baskıyla karşılaşmadılar. Osmanlılar döneminde Fatih Sultan Mehmet İstanbul'da bir patrikhane …

Devamını Okuyun »

Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler Ve Antlaşmalar

KURTULUŞ SAVAŞI'NDA CEPHELER VE ANTLAŞMALAR KURTULUŞ SAVAŞI'NIN AMAÇLARI TBMM Hükümeti bir taraftan Anadolu'da çıkan ayaklanmaları bastırmaya çalışıyor, bir taraftan Padişah Hükümetiyle savaşıyor, diğer taraftan da Türk Ulusunun bağımsızlığını yok etmek için yurda saldıran dış düşmanlarına karşı cepheler kuruyordu. Kendi kaderine terk edilmiş, tamamıyla yalnız bırakılmış olan Türk Ulusunun iç ve dış düşmanlarına karşı giriştiği bu savaş tek cepheli değildi. "Kurtuluş …

Devamını Okuyun »

Mudanya Ateşkes Antlaşması (3-11 Ekim 1922)

MUDANYA ATEŞKES ANTLAŞMASI (3-11 EKİM 1922) 1-  Sözleşmenin yürürlüğe girmesi üzerine Türk-Yunan silahlı kuvvetleri arasındaki çarpışmalar durdurulacaktır. 2-  Bu sözleşmenin yürürlüğe girmesinden sonra 15 gün içersinde Yunan kuvvetleri Edirne ve Meriç nehrinin sol kıyısına kadar Doğu Trakya'yı boşaltacaklar boşaltmadan 1 ay sonra bu bölge Türk memurlarına teslim edilecektir. 3-  Barış antlaşması imzalanıncaya kadar Türk ordusu Çanakkale ve Kocaeli Yarımadasında belirtilen …

Devamını Okuyun »

Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Savaşı (26 Ağustos-9 Eylül 1922)

BÜYÜK TAARRUZ VE BAŞKOMUTANLIK MEYDAN SAVAŞI (26 AĞUSTOS-9 EYLÜL 1922) TAARRUZ HAZIRLIKLARI 1-  Bu döneme kadar savunma savaşları yapan Türk ordusu saldırı için eğitilmiş 2-  Yurdun tüm olanakları seferber edilmiş, araç, gereç ve malzeme eksiklikleri giderilmiş 3-  Anlaşma Devletleri'nin depolarından binlerce silah Anadolu'ya kaçırılmış 4-  Doğu ve Güney Cephelerindeki son birlikler Batı Cephesine kaydırılmış 5-  Tüm bu hazırlıklar gizlilik içinde …

Devamını Okuyun »

Sakarya Meydan Savaşı (23 Ağustos-12 Eylül 1921)

SAKARYA MEYDAN SAVAŞI (23 AĞUSTOS-12 EYLÜL 1921) Hazırlıklar tamamlandıktan sonra Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak Paşa ile Polatlı'ya gelen Başkomutan karargahını kurdu. 23 Ağustos 1921 günü Yunan Ordusunun taarruzu ile Sakarya Meydan Savaşı başladı. Bütün cephe boyunca taarruzda bulunan Yunan ordusuna karşı çok şiddetli çarpışmalar yapıldı. Ancak takviyeli Yunan kuvvetlerinin önemli mevzilerimizi ele geçirmeleri sonucu bazı yerlerde savunma hattı parçalandı, birlikler …

Devamını Okuyun »

Eskişehir-Kütahya Savaşları (10-24 Temmuz 1921)

ESKİŞEHİR-KÜTAHYA SAVAŞLARI (10-24 TEMMUZ 1921) II. İnönü Savaşı'ndan sonra Yunanlılar şu gerçekleri anladılar: Yeniden kurulmakta olan Türk Ordusu Kuva-i Milliye kuvvetlerinden farklı olup, her geçen gün gelişip kuvvetlenmektedir. Türk Ordusu henüz taarruz gücüne sahip değildir. Anadolu'dan sonuç almak için, üstün savaş gücüne sahip birliklere ihtiyaç bulunmaktadır. Bu düşünceyle Yunanlılar var güçleriyle büyük bir saldırıya hazırlanarak orduyu kuvvetlendirmeye yöneldiler. Ülkelerinde seferberlik …

Devamını Okuyun »

I. İnönü Savaşı ve Sonuçları

I. İNÖNÜ SAVAŞI VE SONUÇLARI I. İNÖNÜ SAVAŞI VE ZAFERİ (6-11 OCAK 1921) Nedenleri: 1-  Yunanlıların izledikleri siyaseti İtilaf Devletleri'ne göstermek ve Türk ordusu hakkında keşiflerde bulunmak istemeleri 2-  Yunanlıların Demirci Mehmet Efe ve özellikle Çerkez Ethem ayaklanmalarından yararlanmak istemeleri   Yunanlılar 22 Haziran 1921'de başlattıkları saldırı ile Bursa'yı almışlardır. Eskişehir ve Ankara yönünde ilerlemeleri üzerine bu savaş yapılmıştır. Amaçları: …

Devamını Okuyun »