Ana Sayfa / İnkılap Tarihi Dersi / 2.Ünite: Millî Mücadele’nin Hazırlık Dönemi

2.Ünite: Millî Mücadele’nin Hazırlık Dönemi

Milli Mücadele’nin Hazırlık Dönemi Ünitesi Özeti

Milli Mücadele’nin Hazırlık Dönemi Ünitesi Özeti   Mondros’tan sonra Anadolu yer yer işgal edildi. İstanbul yönetiminin işgaller karşısında sessiz kalması üzerine, halk kendi başının çaresine baktı. Türk milleti kadınıyla erkeğiyle işgallere karşı direndi. Mahalli direniş cemiyetleri İstanbul ve Anadolu’da çok sayıda gösteri ve miting düzenlendi. İşgallerin yaygınlaşması üzerine, bağımsızlığı korumanın yolunun silahlı direnişten geçtiği anlaşıldı. Batı Anadolu’da, Yunanlılara karşı Kuva-i …

Devamını Okuyun »

Sevr Barış Anlaşması Ders Notu Konu Özeti

Sevr Barış Anlaşması Ders Notu Konu Özeti San Remo Konferansı • I. Dünya Savaşı’ndan sonra, yenilen devletlerle yapılacak barışın esaslarını belirlemek üzere Paris Ba-rış Konferansı toplandı. Bu konferansta diğer devletlerle barış antlaşmaları imzalandı. Fakat, Osmanlı ile yapılacak antlaşma sonraya bırakıldı. Bunun çeşitli nedenleri vardı. Her şeyden önce, Mondros Ateşkes Ant-laşması gerçek bir barış antlaşması gibi yürürlüğe konmuştu. Öte yandan, Rusya’nın …

Devamını Okuyun »

TBMM’nin Açılması Ders Notu Konu Özeti

TBMM’nin Açılması Ders Notu Konu Özeti • M. Kemal, milli egemenliğe dayalı ulusal bir devlet kurma düşüncesindeydi. Genelge ve kongrelerle milli egemenlik fikrini yaymaya çalışmış, ileride gerçekleştirmeyi düşündüğü devrimlere zemin hazırlamak istemişti. TBMM’yi açmakla, asıl hedefleri doğrultusunda önemli bir adım daha attı. Fakat, birlik ve beraberliğin sağlanması ve bağımsızlığın ka-zanılmasına öncelik vermek durumunda olduğu için yenilikleri doğrudan gerçekleştirmeyi sonraya bıraktı. …

Devamını Okuyun »

Mustafa Kemal’in Samsun’a Çıkışı

MUSTAFA KEMAL’İN SAMSUN’A ÇIKIŞI VE KURTULUŞ SAVAŞI’NIN BAŞLAMASI MUSTAFA KEMAL’İN İSTANBUL’A GELİŞİ VE FAALİYETLERİ Mustafa Kemal, İstanbul ile yaptığı yazışmalar sonucu hükümetin gerçek bir acz içinde olduğunu, kendisine destek olunamayacağını anladığı için silahlarını güvendiği yurtsever çiftlik sahiplerine bırakarak savaşın hükümet içinde (bakan olarak) sürdürmek düşüncesiyle, Adana’dan İstanbul’a geldi (9 Kasım 1918). (Mustafa Kemal’in bıraktığı silahlar, Adana, Maraş, Antep, Urfa yerel …

Devamını Okuyun »

II. İnönü Savaşı ve Zaferi (23-31 Mart 1921)

II. İNÖNÜ SAVAŞI VE ZAFERİ (23-31 MART 1921) Nedenleri: Londra Konferansı’ndan bir sonuç alınamayınca, İngilizlerin desteklediği Yunanlılar, I. İnönü Savaşı’ndan hemen sonra 23 Mart 1921’de yeniden saldırıya geçtiler. Yunan saldırısının yeniden başlamasında –    Sevr Antlaşması’nın TBMM’ye kabul ettirilmek istenmesi –    Londra Konferansı’ndaki barış tekliflerinin TBMM’ce reddedilmesi –    İngilizlerin Yunanlıları yeni saldırı konusunda teşvik etmeleri –    Yunanlıların I. İnönü yenilgisinin yarattığı …

Devamını Okuyun »

1921 Anayasası ve Özellikleri (20 Ocak 1921)

1921 ANAYASASI VE ÖZELLİKLERİ (20 OCAK 1921) Anayasa, bir devletin temel esaslarını ve ana kuruluşlarını gösteren belgedir. TBMM ile bir devlet kurulduğu halde henüz devletin anayasası yoktu. TBMM Hükümeti, aldığı birçok kararda, Padişah ve Hükümeti tanımıyordu. Yeni bir devlet kurulduğu için yeni bir anayasaya ihtiyaç duyuluyordu. Çünkü yeni devletin esaslarını ve ana kuruluşunun belirlenmesi gerekiyordu. Gerçi TBMM açıldıktan sonra birçok …

Devamını Okuyun »

Sevr Barış Antlaşması (10 Ağustos 1920)

SEVR BARIŞ ANTLAŞMASI (10 AĞUSTOS 1920) SEVR ANTLAŞMASI'NIN İMZALANMASINI GECİKTİREN NEDENLER 1-  I. Dünya Savaşı devam ederken, İtilaf Devletleri'nin aralarında yaptıkları gizli antlaşmalarla İtalya'ya verilmesi planlanan Batı Anadolu'nun, 1919 Paris Konferansı'nda Yunanlılara verilmesi, bunun sonucu olarak da İtilaf Devletleri arasında anlaşmazlıkların başlaması 2-  Mondros Ateşkesi'nin geçici olmasına karşın kalıcı hükümler içermesi 3-  İtilaf Devletleri'nin hiç ummadıkları bir biçimde Anadolu'da Kurtuluş …

Devamını Okuyun »

TBMM’ye Karşı Ayaklanmalar

TBMM'YE KARŞI AYAKLANMALAR AYAKLANMALARIN NEDENLERİ 1-  Bu ayaklanmaların bir bölümü TBMM açılmadan başlamıştır. Bunlar Anadolu'nun bazı yerleri işgal edilirken geri kalan bölgelerde düşmanı kovmak için harekete geçenlere karşı çıkarılmıştır. TBMM açıldıktan sonra da devam etmiştir. 2-  Ayaklanmalar tam anlamıyla Damat Ferit Paşa Hükümetleri döneminde başlayıp yayılmıştır. 3-  Damat Ferit Paşa, Mustafa Kemal ve direnişçi arkadaşlarını vatan haini ilan ederek padişah …

Devamını Okuyun »

TBMM’nin Açılması (23 NİSAN 1920)

TBMM'NİN AÇILMASI (23 NİSAN 1920) Mustafa Kemal'in Temsil Heyeti Başkanı sıfatıyla yaptığı çağrı gereğince İstanbul'un işgali sırasında kaçabilen milletvekilleri ve yeni seçilen üyeler Ankara'da toplandılar. Bu kez seçimler İtilaf Devletleri'nin müdahalesi nedeniyle işgal altında olmayan bölgelerde yapılabilmiştir. Mustafa Kemal'in düşündüğü Yeni Türk Devleti'nin temellerini atacak olan "Kurum" bir meclisti. Fakat kamuoyu henüz böyle bir fikre hazır olmadığı için yapılan çağrıda …

Devamını Okuyun »

İstanbul’un İşgali (16 Mart 1920)

İSTANBUL'UN İŞGALİ (16 MART 1920) Misak-ı Milli'nin kabul ve ilanı, İtilaf Devletlerinin tepkisine neden oldu. Kendi kontrollerindeki İstanbul'da böylesine önemli kararların alınması işgal kuvvetlerini kızdırdı. Önce baskıyla kararı geri aldırmaya çalıştılar. Baskılar sonucu Ali Rıza Paşa istifa etti (3 Mart 1920). Yerine getirilen Salih Paşa da baskılara boyun eğerek meclisi etkileme yoluna gitmedi. İtilaf Devletleri, siyasal baskılarla Mebusan Meclisi'ni alınan …

Devamını Okuyun »