Ana Sayfa / Tarih Dersleri Genel

Tarih Dersleri Genel

Tarih Dersleri Genel

Tarih Dersleri Proje Ödevleri Ve Değerlendirme Ölçütleri

Tarih Dersleri Proje Ödevleri Ve Değerlendirme Ölçütleri İndir

Devamını Okuyun »

Tarihin Tamamı Özet Tablo

Tarihin Tamamı Özet Tablo İndirin TARİH TAMAMI ÖZET TABLO

Devamını Okuyun »

Tarih Dersleri Bilgi Testi-1

TARİH DERSLERİ BİLGİ TEST I 1.Osmanlı haklı halkı aşağıda verilenlerin hangisi ile ilk kez yönetime katılmıştır? A)Meşrutiyet B)Sened-i İttifak C)Islahat Fermanı D)Tanzimat Fermanı E)Mecelle   2.Osmanlı Devleti’nde ilk defa hangi olayla parlamenter sisteme geçilmiştir? A)Islahat Fermanıyla B)Mecelleyle C)Meşrutiyetle DTanzimat Fermanıyla E)Sened-İttifakla   3.Türk tarihinin ilk yazılı anayasası aşağıdakilerden hangisidir? A)Kanun-i Esasi B)Kanunname-i Ali Osman C)Teşkilat-ı Esasi D)Ahkam-ı Esasi E) Mecelle …

Devamını Okuyun »

Tarih Dersi Genel Konu başlıkları

1.Tarihe Giriş ve İlkçağ Uygarlıkları 1. Tarihe Giriş 2. Tarih Öncesi Devirler 3. Çin-Hint-İskit Medeniyetleri 4. Mezopotamya Medeniyetleri 5. İbrani – İran – Fenike Medeniyetleri 6. Mısır Medeniyetleri 7. Anadolu Medeniyetleri 8. Roma – Yunan – Helen Medeniyetleri 2. İslam Tarihi, İslamiyet Öncesi ve Sonrası Türk Tarihi 1. İslamiyet’ten Önce Orta Asya’da Kurulan Türk Devletleri 2. İlk Türk Devletlerinde Kültür …

Devamını Okuyun »