Ana Sayfa / Genel / İslam Dini

İslam Dini

İslam Dini

ÂDİYÂT SÛRESİ

Türkçe Meali ( Anlamı ) Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. O savaşa harıl harıl koşanlara ve o tırnakları ile yerden ateş çıkaranlara, sabahın erken saatlerinde akın edenlere ve tozu dumana katanlara ve derken birden bire topluluğun ortasına dalanlara ant içerim ki şüphesiz ki insan Allah’ına karşı çok nankördür ve kendi bile buna şahittir. O ki dünya malına çok sevgi …

Devamını Okuyun »

ADAK

Tarih Sözlüğü Ansiklopedisi

ADAK Dinen mükellef tutulmadığı halde kişinin kendi vaadiyle üzerine vâcip kıldığı ibadet. Türkçe adak kelimesinin Arapça karşılığı olan nezr (النذر), lugatta “insanın yerine getirmeyi kendisine borç (vâcip) kıldığı, vaad ettiği şey” mânasına gelmektedir. Nezr kelimesinin kökünde “vâcip kılmak, gerekli kılmak” mânası bulunduğundan İmam Şâfiî, kasten yaralama suçunda ödenmesi gereken diyeti (erş*) nezr diye adlandırmıştır. Kelimenin kök anlamlarından biri de “uyarıcı …

Devamını Okuyun »

Gayri Müslimlere Benzemek

Gayri Müslimlere Benzemek   Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Dinlerine uymadıkça yahudiler de hıristiyanlar da asla senden razı olmayacaklardır. De ki: Doğru yol, ancak Allah’ın yoludur. Sana gelen ilimden sonra onların arzularına uyacak olursan, andolsun ki, Allah’tan sana ne bir dost ne de bir yardımcı vardır.” (Bakara, 120)   Rasûlullah (sav) buyurdular: “Kim bir kavme (topluluğa) benzemeye çalışırsa o, onlardandır.” (Ebu Dâvûd, …

Devamını Okuyun »

Ölümü Anmak

Cenâb-ı Hak buyuruyor: "Her canlı, ölümü tadar. Bir deneme olarak sizi hayırla da, şerle de imtihan ederiz. Ve siz, ancak bize döndürüleceksiniz."  (Enbiyâ, 35)   Rasûlullah (sav) buyurdular: "Zevkleri bıçak gibi keseni (ölümü) çok hatırlayın!" (Tirmizî, Zühd 4. Nesâî, Cenâiz 3; İbni Mâce, Zühd 31)   Hz. Ömer'in oğlu ve Efendimiz'in duygulu sahâbîsi Abdullah İbni Ömer diyor ki: Bir gün Resûl-i …

Devamını Okuyun »

Doğru Yolu Göstermek

Cenâb-ı Hak buyuruyor: “İnananlar arasında çirkin şeylerin yayılmasını arzulayan kimseler için dünyada da ahirette de çetin bir ceza vardır. Allah bilir, siz bilemezsiniz.” (Nur, 19)   Rasûlullah (sav) buyurdular: “Kim arkadaşının ayıbını örterse, Allah da kıyâmet günü onun ayıbını örter. Kim de müslüman kardeşinin ayıbını açığa vurursa, Allah da onun ayıbını açığa vurur. Hattâ evinin içinde bile olsa, onu ayıbıyla …

Devamını Okuyun »

Dil ve Gönül Âhengi

Dil ve Gönül Âhengi Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Siz Ben’i zikredin ki, Ben de sizi zikredeyim…” (Bakara, 152)   Rasûlullah (sav) buyurdular: “Rabbini zikredenle etmeyenin farkı, diriyle ölünün farkı gibidir.” (Buhârî, Daavât 66)   Zikir, Allâh’ı unutmamak ve her vesîleyle O’nu anmaktır. Zikrin kâmil mânâda îfâ edilmesi; kalp ve dilin, müşterek âhenk içinde Allah’ı anmasına bağlıdır. Aksi takdirde, gâfil bir kalple …

Devamını Okuyun »

Mağaraya Giren Üç Arkadaşın Kıssası

Bizden önce yaşayanlardan üç kişi yola çıktılar. Akşam olunca, geceleme ihtiyacı onları bir mağaraya sığındırdı ve içine girdiler. Ancak, dağdan kayan büyükçe bir kaya yuvarlanıp mağaranın ağzını üzerlerine kapadı. Aralarında: “Bizi bu kayadan sâlih amellerinizi şefaatçi kılarak Allah’a yapacağınız dualar kurtarabilir” dediler. Bunun üzerine, içlerinden biri anlatmaya başladı: “Benim annem babam çok yaşlıydı. Onları çok kollar, akşam olunca onlardan önce …

Devamını Okuyun »