Ana Sayfa / Genel

Genel

Kazan Hanlığı

Kazan Hanlığı İdil (Volga) Irmağı kıyısındaki Kazan şehrinde kurulmuş bir Türk Devleti. Kuzeydoğu Avrupa’ya göç eden Türkler tarafından 15. yüzyılda kurulup, 16. yüzyılın ortalarında Ruslar tarafından yıkıldı. Kazan Hanlığı, Volga Bulgarlarının yaşadıkları bölgede, Altınordu Devleti’nin eski hanlarından Uluğ Muhammed Han tarafından, 1437 tarihinde kuruldu. Hanlığın ahâlisini, Orta Asya’dan gelme yerleşik ve yarı göçebe Türkler ve Finliler meydana getiriyordu. Uluğ Muhammed …

Devamını Okuyun »

I.DÜNYA SAVAŞI

I.DÜNYA SAVAŞI (1914-18) Savaşın Başlaması 1.Dünya savaşının başlamasıyla Japonya’da savaşa girmiş,Uzak doğudaki Alman sömürgelerini ele geçirerek kısa süre içinde amacına ulaşmış ve savaştan çekilmiştir. İttifak Grubu(Bağlaşma): 1-Avusturya-Macaristan İmparatorluğu,  2-Almanya,                                                                                                                                            3-İtalya ( İtalya savaş başlamadan önce İttifak grubundaysa da savaş başladıktan sonra; Avusturya ile çıkarları çatıştığı, Almanya’dan beklediği başarıyı bulamadığı, isteklerine İtilaf bloğunda ulaşacağına inandığı ve Gizli Antlaşmalarla kendisine yapılan teklifleri …

Devamını Okuyun »

XIX. Yüzyıl Islahatları Genel Özellikleri ve Islahatların Başarıya Ulaşmamasının Sebepleri

Genel Özellikleri: 1-İmparatorluğu çöküntüden kurtarmak 2-Dağılmayı durdurmak 3-Avrupa Devletlerinin, azınlıkların haklarını bahane ederek Osmanlı’nın içişlerine karışmalarını önlemeli 4-İmparatorluğun birliğini devam ettirmek 5-Rusya’ya karşı Avrupa devletlerinin desteğini sağla­mak için ıslahatlar yapıldı. 6-Bu dönemde bozulmanın sebebinin sadece askeriyede olmadığı görüldü. 7-II. Mahmut askeri alandaki ıslahatlara; idari alandaki ıslahatları da ekledi. 8-Tanzimat döneminde en fazla hukuki alanda ıslahat yapıldı.   Islahatların Başarıya Ulaşmamasının …

Devamını Okuyun »

Harbiye Nezâreti

HARBİYE NEZÂRETİ Osmanlı Devleti’nde 1908 yılında kurulan ve günümüzde Millî Savunma Bakanlığı’na tekabül eden teşkilât. 1826 yılında Yeniçeri Ocağı’nın ilgasından sonra kurulan Bâb-ı Seraskerî, yarım asırdan fazla bir süre barış ve savaş zamanlarında askerî işlerin görüldüğü en üst makam olmuştur. Sultan Abdülaziz zamanında seraskerliğin işleri ikiye ayrıldı. 1863’te ikinci defa sadrazamlığa getirilen Keçecizâde Fuad Paşa’nın üzerinde Bâb-ı Seraskerî’nin hizmetleri de …

Devamını Okuyun »

ÂDİYÂT SÛRESİ

Türkçe Meali ( Anlamı ) Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. O savaşa harıl harıl koşanlara ve o tırnakları ile yerden ateş çıkaranlara, sabahın erken saatlerinde akın edenlere ve tozu dumana katanlara ve derken birden bire topluluğun ortasına dalanlara ant içerim ki şüphesiz ki insan Allah’ına karşı çok nankördür ve kendi bile buna şahittir. O ki dünya malına çok sevgi …

Devamını Okuyun »

ADAK

Tarih Sözlüğü Ansiklopedisi

ADAK Dinen mükellef tutulmadığı halde kişinin kendi vaadiyle üzerine vâcip kıldığı ibadet. Türkçe adak kelimesinin Arapça karşılığı olan nezr (النذر), lugatta “insanın yerine getirmeyi kendisine borç (vâcip) kıldığı, vaad ettiği şey” mânasına gelmektedir. Nezr kelimesinin kökünde “vâcip kılmak, gerekli kılmak” mânası bulunduğundan İmam Şâfiî, kasten yaralama suçunda ödenmesi gereken diyeti (erş*) nezr diye adlandırmıştır. Kelimenin kök anlamlarından biri de “uyarıcı …

Devamını Okuyun »

HZ . Ş İ T (A.S.)

  HZ . Ş İ T (A.S.) Adem aleyhisselamın oğullarından Kabil’in Habil’i şehid etmesinden 5 veya 30 sene sonra dünyaya gelen Şit aleyhisselamın alnına son peygamber Muhammed (S.A.V.)’in nuru intikal etti ve onun alnında parladı. Hz. Adem bu oğlunu diğer çocuklarından çok severdi. Bütün evladı üzerine onu reis yaptığı gibi, vefat edeceği zaman bütün yeryüzünün halifeliği için onu tayin etti. …

Devamını Okuyun »

ALLAH YOLUNDA ÖLDÜRÜLENLERE ÖLÜLER DEMEYİN

Ülkemizin birliğine dirliğine kast eden, bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan menfur saldırılarda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına ve milletimize başsağlığı ve sabr-ı cemil, saldırıda yaralanan Kahraman askerlerimize de acil şifalar temenni ediyoruz. Bu terör saldırılarıyla da bu millet başa çıkacaktır, bundan hiç şüphe duymuyoruz. Milli birliğimizin çok önemli olduğu …

Devamını Okuyun »

100 yıllık İkna Odası: Seküler Cumhuriyet, Bir 28 Şubat yazısı

İkna pasif bir zorlama görünebilir belki ama  şiddetin sempatik görünümlü halinden başka bir şey değildir. Çünkü dayatılan her kural aslında şiddetin meşrulaştırmanın veya kabul ettirilmiş bir şekli sayılır. Nitekim Nur Serter’in “ikna odası” odadaki kız öğrenciyi kazanmış hakkını kullanamamakla tehdit ediyordu. İnsanların giyimine, düşüncesine, inancına yaşam tarzına velhasıl yaşamının her alanına müdahale etmek onu dizayn etme hakkını kendinde bulan anlayış …

Devamını Okuyun »
Free WordPress Themes