Home / Dokümanlar / Eğitim Mevzuatı

Eğitim Mevzuatı

Kanunlar
Kanun Hükmünde Kararname
Bakanlar Kurulu Kararı
Tüzükler
Yönetmelikler
Yönergeler
Genelgeler
Tebliğler

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği

Eğitim Mevzuatı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ 1) 07/09/2013-28758 RG 2) 19/02/2014-28918 RG-Değişiklik 3) 21/06/2014-29037 RG-Değişiklik 4) 13/09/2014-29118 RG-Değişiklik 5) 19/9/2014 – 29124 RG 6) 01/07/2015-29403 RG     Size özel öneriler: Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği Millî Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi Millî Eğitim Bakanlığı …

Read More »

Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Eğitim Mevzuatı

Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Resmî Gazete 2 Şubat 2015 PAZARTESİ Sayı : 29255 Karar Sayısı : 2014/7074 Ekli “Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Kanunun 2 nci ve 33 üncü maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 15/12/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır. Eki için tıklayınız   Yeni yönetmelikte öne çıkan özellikler Belgenin …

Read More »

1. Dönem Sonu İş ve İşlemleri

Eğitim Mevzuatı

I.DÖNEM SONUNDA YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER I.DÖNEM NOTLARI – KARNE İS VE İŞLEMLERİ – DÖNEM SONUNDA YAPILACAK DİĞER İŞLEMLER: Sınıf öğretmenleri olumlu örnek davranışlarını gördükleri öğrencilerden onur belgesi ile ödüllendirilmelerini uygun gördüklerinin gerekçeleri ile birlikte 01.2015 Pazartesi günü saat 14:00 ‘a kadar okul müdürlüğüne teklif dilekçelerini vereceklerdir. Birinci Dönem Not çizelgeleri imzalandıktan sonra sınıf öğretmenlerinin öğrenci hakkındaki kanatları elektronik ortamda …

Read More »

Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği Ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik

mevzuat

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME, UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ VE YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 1) 10/12/2014-29201 RG BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 − (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatına ait kadrolara, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak görevde yükselme ve unvan değişikliği ile …

Read More »

Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi

mevzuat

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİMİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI YÖNERGESİ   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar   Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî örgün ve yaygın eğitim kurumlarında öğrenim gören istekli öğrenci ve kursiyerleri destekleme ve yetiştirme kursları ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2- (1) Bu Yönerge, …

Read More »

Millî Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği

mevzuat

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ 1) 21.07.2012-28360 RG 2) 27.11.2014-29188 RG BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 –(Değişik: 21/07/2012 – 28360 RG) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı, Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı yaygın eğitim kurumlarının kuruluş, görev, yönetim, eğitim, öğretim ve işleyişi hakkındaki yöntem ve ilkeler ile halk …

Read More »

Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ   1) 23/10/2014-29154 RG BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel, okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarının Türk Millî Eğitiminin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak görev ve işleyişi ile ilgili usul ve esaslarını …

Read More »