Home / Dokümanlar

Dokümanlar

İdari ve Eğitim Dokümanları

2016 – 2017 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi

2016-2017-yili

2016 – 2017 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimini erişim için   TIKLAYINIZ ALTERNATİF Size özel öneriler: DYS – Doküman Yönetim Sistemi Ortak Sınav Analiz Formu Performans Değerlendirme Çizelgesi

Read More »

2016 YGS-LYS Taban Puanları ve Başarı Sıraları

YGS-LYS

2016 YGS-LYS TABAN PUANLARI ve BAŞARI SIRALARI Dosyada 2015 yerleştirme işlemleri sonrası, ÖSYM sitesinden yayınlanan resmi verilere göre hazırlanmış, üniversite ve programların taban puan ve başarı sıralarını bulabilirsiniz… Size özel öneriler: MEB 2015 Yılı İş Takvimi

Read More »

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği

Eğitim Mevzuatı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ 1) 07/09/2013-28758 RG 2) 19/02/2014-28918 RG-Değişiklik 3) 21/06/2014-29037 RG-Değişiklik 4) 13/09/2014-29118 RG-Değişiklik 5) 19/9/2014 – 29124 RG 6) 01/07/2015-29403 RG     Size özel öneriler: Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği Millî Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi Millî Eğitim Bakanlığı …

Read More »

2015-2016 Öğretim Yılı Eylül Ayı Mesleki Çalışmalar

mesleki çalışmalar

2015-2016  Öğretim Yılı Eylül Ayı Mesleki Çalışmaları konularını Din Öğretimi Genel Müdürlüğü yayınladı. Buyrun İndirin. Size özel öneriler: Tarih Dersi Müzâkere Konuları İslam Tarihi Dersi Müzâkere Konuları Tarih Dersi Zümre Başkanları Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Seminer Notları

Read More »

Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Eğitim Mevzuatı

Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Resmî Gazete 2 Şubat 2015 PAZARTESİ Sayı : 29255 Karar Sayısı : 2014/7074 Ekli “Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Kanunun 2 nci ve 33 üncü maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 15/12/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır. Eki için tıklayınız   Yeni yönetmelikte öne çıkan özellikler Belgenin …

Read More »

1. Dönem Sonu İş ve İşlemleri

Eğitim Mevzuatı

I.DÖNEM SONUNDA YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER I.DÖNEM NOTLARI – KARNE İS VE İŞLEMLERİ – DÖNEM SONUNDA YAPILACAK DİĞER İŞLEMLER: Sınıf öğretmenleri olumlu örnek davranışlarını gördükleri öğrencilerden onur belgesi ile ödüllendirilmelerini uygun gördüklerinin gerekçeleri ile birlikte 01.2015 Pazartesi günü saat 14:00 ‘a kadar okul müdürlüğüne teklif dilekçelerini vereceklerdir. Birinci Dönem Not çizelgeleri imzalandıktan sonra sınıf öğretmenlerinin öğrenci hakkındaki kanatları elektronik ortamda …

Read More »

MEB 2015 Yılı İş Takvimi

meb1

MEB 2015 Yılı İş Takvimi Yayınlanmıştır. MEB 2015 Yılı İş Takvimi için lütfen tıklayınız. Size özel öneriler: Lise son sınıf öğrencilerinden sorumlu dersi bulunanlar için flaş bir karar Özel Temel Lise Haftalık Ders Çizelgesi ve Kurul Kararı Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Seçmeli Görsel Sanatlar Dersi (5, 6, 7 ve 8. sınıflar) Öğretim Programı Açık öğretim kayıtları başlıyor Fen liselerine …

Read More »

Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği Ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik

mevzuat

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME, UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ VE YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 1) 10/12/2014-29201 RG BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 − (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatına ait kadrolara, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak görevde yükselme ve unvan değişikliği ile …

Read More »

Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi

mevzuat

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİMİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI YÖNERGESİ   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar   Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî örgün ve yaygın eğitim kurumlarında öğrenim gören istekli öğrenci ve kursiyerleri destekleme ve yetiştirme kursları ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2- (1) Bu Yönerge, …

Read More »

Millî Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği

mevzuat

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ 1) 21.07.2012-28360 RG 2) 27.11.2014-29188 RG BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 –(Değişik: 21/07/2012 – 28360 RG) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı, Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı yaygın eğitim kurumlarının kuruluş, görev, yönetim, eğitim, öğretim ve işleyişi hakkındaki yöntem ve ilkeler ile halk …

Read More »