Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Soruları

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersi Soru Havuzu

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersi Soru ve Cevapları

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersi Soru ve Cevapları İkinci Dünya Savaşı; kaç tarihinde, hangi ülkenin saldırısı ile başlamıştır? 1 Eylül 1939 günü Almanya’nın Polonya’ya saldırısıyla İkinci Dünya Savaşı başlamıştır. Japonya’nın diğer devletler tarafından istila edilememesinin sebepleri nelerdir? a) Japonya, adalar topluluğu şeklindeydi. Dağlık ve verimsiz toprakları vardı. (Toprak bütünlüğünün olmayışı) b) Stratejik bir özelliği de yoktu. Japonya’nın modernleşmeye ve …

Devamını Okuyun »

Çağdaş Türk ve Türk Dünyası Tarihi Testi Cevap Anahtarlı (61 Soru)

Çağdaş Türk ve Türk Dünyası Tarihi  Testi Cevap Anahtarlı (61 Soru)   1.            Aşağıdakilerden hangisi, İkinci Dünya Savaşı'nın nedenlerinden biri değildir? A)           Birinci Dünya Savaşı'ndan yenik çıkan devletlerle imzalanan barış antlaşmalarının ağır hükümler içermesi B)           Almanya, İtalya ve Rusya'daki yönetimlerin liberal demokrasilere karşı olması C)           İngiltere'nin Ortadoğu petrollerini ele geçirmek istemesi D)           Japonya'nın Avrupalı devletleri Asya'dan çıkarmak istemesi E)            Almanya …

Devamını Okuyun »

55 Soruluk Çağdaş Türk ve Türk Dünyası Tarihi Testi Cevap Anahtarlı

                 Çağdaş Türk ve Türk Dünyası Tarihi Testi Cevap Anahtarlı   1.            Birinci Dünya Savaşı'nın nedenlerinden bazıları şunlardır: I.             Sırbistan ile Avusturya – Macaristan arasında yaşa¬nan sorunlar II.            Almanya – İngiltere arasındaki sömürgecilik yarışı Bu nedenlerin aşağıdaki gelişmelerle ilişkisi hangi seçenekte doğru eşleştirilmiştir?                             I.         .                  II.         .      A)           Fransız …

Devamını Okuyun »

Çağdaş Türk ve Türk Dünyası Tarihi Testi Cevap Anahtarlı

Çağdaş Türk ve Türk Dünyası Tarihi Testi Cevap Anahtarlı     1.            18 Ocak 1919'da toplanan Paris Barış Konferansı'nda İtilaf Devletleri tarafından ortaya atılan "Manda ve Himaye" düşüncesi Wilson İlkelerinden hangisine zıt düşmeme amacına yöneliktir? A)           Ülkeler arasındaki silahlanma yarışı sona erecek B)           Devletler, aralarında gizli antlaşmalar yapmayacak C)           Boğazlar her devlete açık tutulacak D)           Uluslararası ekonomik engeller kaldırılacak E)            …

Devamını Okuyun »