Home / Çağdaş Dünya ve Türkiye Tarihi / 3. Ünite: Dünya Savaşı ve Bölgesel Çatışmalar - 3.Ünite:Soğuk Savaş Dönemi / 3. Ünite: Dünya Savaşı ve Bölgesel Çatışmalar – Soğuk Savaş Dönemi Ders Notları

3. Ünite: Dünya Savaşı ve Bölgesel Çatışmalar – Soğuk Savaş Dönemi Ders Notları

3. Ünite: Dünya Savaşı ve Bölgesel Çatışmalar – Soğuk Savaş Dönemi Konu Anlatımları

Soğuk Savaş Döneminde Dünya

1938-73 dünyadaki ekonomik büyüme

F. SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİNDE DÜNYA  Dünya sanayi üretimi Yıllar Toplamüretim(1900=100 birim) Yıllık büyüme(%) 1900 100 2,6 1938 311,4 2,2 1953 567,7 4,1 1963 950,1 5,3 1930’larda büyük bir bunalım geçiren dünya, II. Dünya Savaşı’ndan sonra esaslı bir büyüme sürecine girdi. Büyük sanayi ülkeleri, 1945-1975 yılları arasında benzeri görülmemiş bir ekonomik büyüme yaşadılar. XX. yüzyılın ilk yarısında yalnızca iki kat artan …

Read More »

Soğuk Savaş Döneminde Türkiye

1950-60 yıllarında enflasyon

E. SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİNDE TÜRKİYE  1. Soğuk Savaş Döneminde Türk Dış Politikası ABD Soğuk Savaş Döneminde SSCB yayılmacılığına karşı jeostratejik konumundan dolayı Türkiye’yi yanında görmek istiyordu. Türkiye ise SSCB’nin baskılarına karşı aBd ve Batılı devletlerle iş birliği yaparak kendi güvenlik alanını genişletmeye yönelik siyaset izlemeye yönelmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti’nin yeni bir güç olarak ortaya çıkması ve Kore Savaşı, Türkiye’nin izlediği …

Read More »

Asya ve Afrika’nın Kurtuluşu

Asya ve Afrika'da Sömürgecilik

D. ASYA VE AFRİKA’NIN KURTULUŞU 1. Güney Asya’daki Gelişmeler  1763’ten beri İngiliz sömürgesi olan Hindistan’da 1917’de Mahatma Gandhi’nin faaliyetleri milliyetçilik hareketlerine hız kazandırdı. Bunun üzerine İngilizler 1919’da bazı eyaletlerde bir kısım yetkileri halk tarafından seçilen yerli liderlere bıraktıysa da bu gelişme, Hindistan’daki bağımsızlık mücadelesini durdurmaya yetmedi. Bağımsızlık hareketleri Batı’da okuyan Hintli aydınlar tarafından örgütlendi. Halk tarafından desteklenen bu aydınlar ilk …

Read More »

Uzak Doğu’da Çatışma

Çin Halk Cumhuriyeti ve Komşuları

C. UZAK DOĞU’DA ÇATIŞMA 1. Çin Halk Cumhuriyeti’nin Kuruluşu  Eylül 1949’da Mao’nun yönetimi ele geçirmesi ile Çin’de komünist yönetim iş başına gelmişti. Çin’deki rejim değişikliği, ülke içinde büyük değişikliklere neden olduğu gibi Çin’in dış siyasetini ve uluslararası politikayı da etkilemiştir. Çin’deki yeni rejim, SSCB ve müttefikleri tarafından hemen tanınarak Çin’le otuz yıllık dostluk ve ittifak antlaşması imzalandı. Bu durum Asya’daki güçler …

Read More »

Paylaşılamayan Orta Doğu

Soğuk Savaş Dönemi

B. PAYLAŞILAMAYAN ORTA DOĞU  DÜNYANIN FIRTINA MERKEZİ “Gerçekten Orta Doğu’nun istikrarsız ve karışık durumu; başta bölgenin jeopolitik konumu dünyanın en geniş petrol rezervlerine sahip bulunması, bölge devletlerinin görüşleri ve hedeflerinin birbiri ile çatışması; gelir dağılımının dengesiz olması, din ve mezhep farklılıkları… gibi bir takım köklü faktörlerden kaynaklanmaktadır. Bir Amerikalı profesör bu nedenle, bölgeye “dünyanın 1 numaralı fırtına merkezi” adını yakıştırmıştır.” …

Read More »

Batı Blokunun Kuruluşu

Soğuk Savaş Dönemi

2. Batı Blokunun Kuruluşu  Daha önce belirtildiği gibi II. Dünya Savaşı dünyadaki dengelerde büyük bir değişime neden olmuştu. Uluslararası politikada daha önce aktif rol üstlenen devletlerin savaştan yıpranarak çıkması, Avrupa ve dünya siyasetinde boşluk meydana getirmişti. SSCB’nin yayılmacı politika izlemesi, Türkiye’den toprak ve üs istemesi, Yunan iç savaşı, İngiltere’yi endişeye düşürdü. İngiltere’nin ekonomik nedenlerden dolayı bu bölgedeki askerlerini çekeceğini belirtmesi …

Read More »

BLOKLARIN KURULUŞU – Doğu Blokunun Kuruluşu

Soğuk Savaş Dönemi

A. BLOKLARIN KURULUŞU  BLOKLAŞMA Soğuk Savaş’ın “Müttefik olmayan sadece düşman olabilir.” mantığı, blokların kurulmasına neden oldu. Blokların iki özelliği var: Bloklar silahlara, ekonomiye, rejimlere ve tabii ki uluslararası politikalara etki eden bir iş birliğini şart koşuyor. Soğuk Savaş kavramı tam ve sürekli bir çatışmayı öne sürüyor. (…) ideolojiler, iç ve dış politikayı yeniden şekillendiriyor. Neticede bloklara yeni bir yaşam şeklini …

Read More »

Soğuk Savaş Dönemi Ünitesi

Soğuk Savaş Dönemi

3. ÜNİTE: SOĞUK SAVAŞ DONEMİ II. Dünya Savaşı sonrasında Avrupa ve Asya’da, güçler dengesinde büyük boşluklar meydana geldi ve dengeler beklenildiği gibi hemen kurulamadı. Bu durumun oluşmasında, yenilen devletlerle birlikte galip devletlerden İngiltere ve Fransa’nın da savaştan büyük ölçüde yıpranmış olarak çıkması önemli rol oynadı. Bu devletlerin kendilerine gelebilmeleri için uzun yıllara gerek vardı. Avrupa’da Almanya’nın, Asya’da Japonya’nın yerini tek …

Read More »

Soğuk Savaş Döneminde Türkiye

SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİNDE TÜRKİYE Türkiye, II. Dünya Savaşı boyunca "denge politikası" izlemiş ve bu sayede savaştan uzak kalmayı başarabilmiştir. Ancak savaş sonrası yıllarda oluşan Türk dış politikasının temel sorunları, savaş yıllarında izlenen dış politikalarının uzantısıdır. Savaşın son günlerinde Türk – Sovyet ilişkileri ciddi anlamda gerginleşti. Sovyet Rusya, Türkiye'den bazı taleplerde bulundu. Türkiye, bu konuda Batı'dan bir destek beklemiş ancak Batılılar …

Read More »

Asya ve Afrika’nın Kurtuluşu

ASYA VE AFRİKA'NIN KURTULUŞU Sömürge ulusların bağımsızlık hareketleri bir sürecin ürünüdür. Sömürge uluslarda, ulusal bilincin artmasıyla birlikte bağımsızlık hareketleri hızlandı. Dünya savaşları da bu sürece hız kazandırdı. Sömürgeci devletler her iki dünya savaşında da güç kaybetmişlerdi. Bu nedenle de sömürgeleri üzerinde denetimleri azalmıştı. I. Dünya savaşı sonunda yenik devletlerin elinden alınan sömürgelerde manda yönetimi uygulanmıştı. Manda yönetimindeki bu ülkelerin bağımsızlıklarını …

Read More »