Ana Sayfa / Çağdaş Dünya ve Türkiye Tarihi

Çağdaş Dünya ve Türkiye Tarihi

Çağdaş Dünya ve Türkiye Tarihi

Yumuşama Dönemi ve Sonrası Ünitesi Ders Notu Konu Özeti

Yumuşama Dönemi ve Sonrası

Yumuşama (Detant) Siyasi bir terim olarak yumuşama, bloklar arası karşılıklı savaş tehlikesinin azalması, bunun yanında komünist ve liberal ekonomiyi benimseyen devletlerarasında, siyasi, ekonomik, kültürel ve teknolojik ilişkilerin yoğunlaşmasıdır. Ayrıca Yumuşama (Detant) çatışma ve gerginliğin azaldığı uzun süreli, kapsamlı bir işbirliği ile gerginliğin aşamalı ve bilinçli şekilde azaltılmasını öngören bir politikadır.   SOĞUK SAVAŞ – YUMUŞAMA DÖNEMİ ARASI ABD VE SSCB …

Devamını Okuyun »

Küreselleşen Dünya Ünitesi Ders Notu Konu Özeti

küreselleşen dünya

A. SOVYET SOSYALİST CUMHURİYETLER BİRLİĞİ’NİN DAĞILMASI: YENİ DÜNYA DÜZENİ   1. SSCB’nin Dağılması (1991)   1991 yılı dünya tarihi açısından bir dönüm noktasıdır. Bu tarihten itibaren Avrupa ve Asya’nın siyasi hari­tası değişmiştir. 1917’de temelleri atılan ve 1922’de kurulan Sovyetler Birliği’nin dağılması ve yerini Bağım­sız Devletler Topluluğu (BDT)’na bırakması dönemin en önemli olaylarındandır. Sovyetler Birliği’nin çöküşü, Avrasya’nın merkezinde jeopolitik bir boşluk …

Devamını Okuyun »

XX. Yüzyıl Başlarında Dünya Ünitesi Cevaplı Testi – 1

20.yy başlarında Dünya Test

XX. Yüzyıl Başlarında Dünya Ünitesi Cevaplı Testi – 1 Ders: Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersi Cevaplı Test: 1 1. Türkiye’nin SSCB ile Dostluk, Tarafsızlık ve Saldırmazlık Paktı’nı imzalamasında, aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur? A) Milletler Cemiyeti’nin Musul Meselesi’nde taraflı tutumu B) Kore Savaşı’nın çıkması C) İsrail Devleti’nin kurulması D) Dünya Ekonomik Bunalımının yaşanması E) Basmacılık Hareketi’nin başlaması Cevap: A 2. …

Devamını Okuyun »

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersi Sözlüğü

Tarih Sözlüğü Ansiklopedisi

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersi Sözlüğü   A Anlaşma: Düşünce ve amaç bakımından birleşip uyuşma. Antlaşma: iki ya da daha çok devlet arasında yapılan bağlayıcı yazılı sözleşme. Asimilasyon: Farklı kökenden gelen azınlıkları veya etnik grupları, bunların kültür birikimlerini, kimliklerini baskın doku ve yapı içinde eriterek yok etme sürecinin sonu. Azınlık  :Bir ülkede ayrı soydan veya inançtan olan ve sayıca …

Devamını Okuyun »

Küreselleşen Dünya Ünitesi Değerlendirme Soruları

ÇTDT Soru Havuzu

A. Değerlendirme Soruları 1. 1985’ten sonra SSCB’de meydana gelen politika değişikliklerinin nedenleri nelerdir? 2. SSCB’nin dağılması dünyayı nasıl etkilemiştir? 3. SSCB’nin dağılması Türkiye’nin Kafkaslar ve Orta Asya politikalarında nasıl bir değişime sebep olmuştur? 4. Hazar Denizi ve Orta Asya Türk cumhuriyetlerindeki enerji kaynaklarının dünya pazarlarına ulaştırılması konusunda Türkiye’nin izlediği politikayı açıklayınız. 5. Kazakistan’ın hangi özellikleri Orta Asya Türk cumhuriyetleri içinde …

Devamını Okuyun »

Küresel Sorunlar

Yetersiz Beslenen Nüfus Oranları Haritası

İ. KÜRESEL SORUNLAR 1. Küresel Isınma Bir seranın cam ile kaplı çatı ve yan duvarlarına çarpan güneş ışınları sera camından kolayca içeri girer. Ancak, sera içindeki cisimlere çarpan ışın enerjisi, ısı enerjisine dönüşür ve dalga boyları değişir. Bu dalga boyundaki ısı enerjisinin sera dışına çıkmasını camlar engeller ve geriye yansıtır. Böylece güneş ışığı geldiği sürece sera ısınmaya devam eder. Seranın …

Devamını Okuyun »

1980 Sonrası Türkiye’de Toplumsal Sorunlar

Türkiye deprem bölgeleri haritası

4. Toplumsal Sorunlar a. Terörizm Terör, büyük çaplı korku veren ve bireylerde yılgınlık yaratan bir eylem durumunu ifade etmektedir. Terörizm ise siyasi amaçlar için mevcut durumu yasa dışı yollardan değiştirmek amacıyla örgütlü, sistemli ve sürekli terör eylemlerini kullanmayı bir yöntem olarak benimseme durumudur. Günümüzde uluslararası çıkar mücadelelerinde terör faaliyetleri ön plana çıkmıştır. Terörizmin, hız kazandığı dönemlerle uluslararası sorunlar arasında yakın …

Devamını Okuyun »

1980 Sonrası Türkiye’de Ekonomik Gelişmeler

küreselleşen dünya

3. Ekonomik Gelişmeler 1980’den sonra ekonomi önceki dönemlere göre büyük bir değişim gösterdi. 24 Ocak 1980’de alınan kararlar Türk ekonomi anlayışında bir dönüm noktası oldu. Bu kararlara göre ödemeler dengesini düzeltmek, enflasyonu düşürmek, serbest piyasa ekonomisine geçmek ve ihracata yönelik üretimi teşvik etmek temel önceliklerdi. ihracatı artırmak için özel sektöre düşük faizli kredi verilmesi, vergi iadesi ve ucuz döviz bulmada …

Devamını Okuyun »