Home / Tarih Araştırmaları / İslam Tarihi / AŞÛRE GÜNÜ NELER OLDU?

AŞÛRE GÜNÜ NELER OLDU?

nuh1

Aşûre günü, dünya tarihi boyunca büyük tecellilerin olduğu müstesna bir gündür. Bu günde nelerin yaşandığına dair Muhterem Osman Nûri Topbaş Hocaefendi’nin kaleme aldığı yazıyı istifadelerinize sunuyoruz.

 

AŞÛRE GÜNÜ NELER OLDU?

10 Muharrem (Aşûre) günü, içerisinde büyük tecellîlerin yaşandığı bir gündür:

Hazret-i Âdem -aleyhisselâm-ʼın tevbesi bu günde kabul edilmiştir. Demek ki bugün tevbe-istiğfar günüdür.

Hazret-i Nûh -aleyhisselâm-ʼın tufandan kurtulup, gemisinin selâmete erdiği gündür. Demek ki bugün Nûh -aleyhisselâm-ʼın 950 sene süren çilelerle dolu tebliğ hayatındaki sabır ve sebâtını tefekkür günüdür.

Hazret-i İbrahim -aleyhisselâm-ʼın Nemrut’un ateşine atılıp Cenâb-ı Hakk’ın lûtfuyla kurtarıldığı gündür. Demek ki bugün Hakkʼa dostluk yolunda karşılaştığımız ilâhî imtihanlardaki hâlimizi muhâsebe etme günüdür.

Hazret-i Mûsâ -aleyhisselâm-ʼın Firavun’un zulmünden kurtulduğu gündür. Demek ki bugün, büyük saâdetlerin, büyük çilelerin ardında olduğunu idrâk etme günüdür.

Hazret-i Eyyûb -aleyhisselâm-ʼın hastalık ve iptilâlardan kurtulduğu gündür. Demek ki bugün, ilâhî imtihanlar karşısındaki sabır, rızâ ve şükür hâlimizi gözden geçirme günüdür.

HAZRET-İ HÜSEYİN (R.A.) EFENDİMİZİN ŞEHADETİ

Ayrıca bugün, İslâm târihinin gördüğü en acı felâketlerden biri olan, Peygamber Efendimizʼin aziz torunu Hazret-i Hüseyin (r.a.)ʼın hunharca katledildiği gündür. Diğer bir ifâdeyle İslâmʼın bağrına hançer vurulduğu bir gündür. O menfur cinayete, hangi mezhepten olursa olsun her müslümanın yüreği feryat hâlindedir. Bu hususta ümmet-i Muhammed’in birlik ve beraberliğini zedeleyecek tarzda kuru çekişmelere girmek, en başta o azîz şehidlerin mübârek rûhlarını incitecek hareketlerdir. Dolayısıyla bugün; “Mü’minler ancak kardeştirler!..” (el-Hucurât, 10) hükmü etrafında, bir ve beraber olma günüdür.

About Yorgun

Yorgun
Yorgun... Bir tarih öğretmeni... En iyisini bildiğini iddia etmiyor... Öğrenmeye ve bildiğini,bildiği kadarıyla öğretmeye çalışıyor...

Check Also

HİCRİ YILBAŞI

Hicret, Muharrem ve Aşure

Miladi takvime göre 25 Ekim 2014 Cumartesi (1 Muharrem) günü Hicri Yılbaşı, 03 Kasım 2014 …

Bir Cevap Yazın