Tarih Bilimi Ünitesi Ölçme Değerlendirme


A. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Geçmişteki insan topluluklarının yaşayışlarını, birbirleriyle olan ilişkilerini, kültür ve uygarlık alanındaki ilerlemelerini yer ve zaman göstererek, neden-sonuç ilişkisi içinde inceleyen bilim dalına tarih denir.

Bu tanımda tarih biliminin hangi özelliği yer almamıştır?

A) Belgelerden yararlanması
B) Eski devirleri ele alması
C) Olayların tahlilini yapması
D) Olayların geçtiği yeri ve zamanı belirtmesi
E) Kronolojiye yer vermesi

2. Tarihi, çağlara ayırmanın amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Takvimin başlangıcını belirlemek
B) Tarihe yardımcı bilimlerden yararlanmak
C) Tarihî olayları önemine göre sıralamak
D) Toplumları birbirinden ayırt etmek
E) Tarihî olayların incelenmesini kolaylaştırmak

B. Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.

1. Doğrudan doğruya tarihî bir olayı yaşayan, bu olayı gören veya olayla çağdaş yazarların verdikleri bilgi ve eserlere………………………………..deni r.

2. Hikâye, efsane, destan ve menkıbe gibi kaynaklara………………………………kayn ak denir.

3. Asya tarihi, Anadolu tarihi, Samsun tarihi biçiminde yapılan sınıflandırmaya…………………………….. ………… göre sınıflandırma denir.

4. Hikâyeci tarihin öncüsü………………………

C. Aşağıdaki ifadelerin başındaki boşluğa doğru ise (D), yanlış ise (Y) koyunuz.

(…..) 1. Tarihî olaylarda aynı sebepler, her zaman aynı sonuçları verir.

(…..) 2. Araştırıcı tarihçilik XIX. yüzyılın ortalarından itibaren gelişmeye başlamıştır.

(…..) 3. Tarih zaman zaman deney ve gözleme de başvurabilir.

(…..) 4. Ana kaynaklar her zaman doğru bilgi içerir.

(…..) 5. Kitabeler birinci elden kaynaktır.

D. Aşağıda soldaki sütunda tarihin faydalandığı bilimler, sağdaki sütunda da bu bilimlerin açıklamaları verilmiştir. İlişkili olan tanımları eşleştiriniz.

(…..) 1. Antropoloji A. Eski yazıların okunması
(…..) 2. Arkeoloji B. Kitabelerin okunması
(…..) 3.Kronoloji C. Kazı çalışmaları sonucu yeni bulgulara ulaşılması
(…..) 4. Nümizmatik D. Olayların tarih sırasına konması
(…..) 5. Paleografi E. Toplumlar kültürel gelişimlerinin incelenmesi
(…..) 6.Coğrafya F. Para üzerindeki bilgilerin tespit edilmesi
(…..) G. Tarihî olayın geçtiği yerin tespit edilmesi

E. Aşağıda sizden istenenleri yapınız.

1. On yıl sonra bir arkadaşınıza iletilmek üzere bir mektup yazmanız isteniyor. Siz de tarihî bir olay niteliği taşıyabilecek günümüzde gerçekleşen bir olayı tespit ediniz. Bu olayı tarih biliminin yararlarını göz önünde bulundurarak bir sayfayı geçmeyecek şekilde yazınız.

2. İyi bir tarihçide bulunması gereken özellikleri gerekçileriyle birlikte kısaca açıklayınız.

Hakkında Yorgun

Yorgun... Bir tarih öğretmeni... En iyisini bildiğini iddia etmiyor... Öğrenmeye ve bildiğini,bildiği kadarıyla öğretmeye çalışıyor...

İlginizi Çekebilir

Tarih Bilimine Giriş Konu Kavrama Testleri ve Cevapları – 1

Tarih Bilimine Giriş Konu Kavrama Testleri ve Cevapları – 1 1- Tanım: Tarih, insan topluluklarının …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.