OSMANLI TARİHİ DERSİ I. DÖNEM II. YAZILI SORULARIDIR

OSMANLI TARİHİ DERSİ I. DÖNEM II. YAZILI SORULARIDIR

AD-SOYAD:
NO-SINIFI:

A) Aşağıdaki boşlukları doldurunuz(20 puan)

a)- Osmanlı devletinde ilk para …………………………………………..döneminde basılmıştır
b)- Tımar sistemi………………………………………..döneminde oluşturulmuştur
c)-Osmanlı Tarihinde ilk ayrıcalıklar……………………………….döneminde…………………………………verilmiştir
d)-Osmanlı devleti ile Avusturya arsındaki ilk resmi anlaşma…………………………………………………….dır
e)-Sokulu Mehmet paşa üç tane Osmanlı padişahına sadrazamlık yapmıştır.
Bunlar ………………………………………………………………………………………………………dır

B) Aşağıdaki kelimeleri kısaca ifade ediniz(20puan)
Sultan-ı İklim-i Rum :

Kanunname-i Ali Osman :

Mohaç:

Arşidük:

Vadi-üs seyl:

1-İstimalet politikasının Osmanlı devletine sağladığı yararlardan 2 tane yazınız(10puan)
2- Orhan Bey döneminde devlet teşkilatında yapılan yeniliklerden 2 tane yazınız(10puan)

 

3- Fatih in Venediklilere ayrıcalık vermesindeki nedenleri yazınız(10 puan)

4- Kanuni Sultan Süleyman döneminde meydana gelen iç isyanlardan 2 tanesini yazarak bu isyanların devleti
fazla etkilememesinin nedenlerini yazınız(10 puan)

 

5- Kanuni dönemindeki Hint deniz seferlerinin sonuçlarından 3 tane yazınız(10 puan)
6 – Sokullu dönemindeki Don- Volga Projesinin amaçlarını yazınız (10 puan)

About Yorgun

Yorgun
Yorgun... Bir tarih öğretmeni... En iyisini bildiğini iddia etmiyor... Öğrenmeye ve bildiğini,bildiği kadarıyla öğretmeye çalışıyor...

Check Also

tarih10SS-antique

10.sınıf tarih 1.dönem 2.yazılısı

10.sınıf tarih 1.dönem 2.yazılısı   İlgili Size özel öneriler: lise 2 tarih 1.dönem 2.yazılı soruları …

Bir Cevap Yazın