Ana Sayfa / TARİH 10 DERSİ / Tarih 10 Dersi Ölçme Değerlendirme / OSMANLI TARİHİ DERSİ I. DÖNEM II. YAZILI SORULARIDIR

OSMANLI TARİHİ DERSİ I. DÖNEM II. YAZILI SORULARIDIR

OSMANLI TARİHİ DERSİ I. DÖNEM II. YAZILI SORULARIDIR

AD-SOYAD:
NO-SINIFI:

A) Aşağıdaki boşlukları doldurunuz(20 puan)

a)- Osmanlı devletinde ilk para …………………………………………..döneminde basılmıştır
b)- Tımar sistemi………………………………………..döneminde oluşturulmuştur
c)-Osmanlı Tarihinde ilk ayrıcalıklar……………………………….döneminde…………………………………verilmiştir
d)-Osmanlı devleti ile Avusturya arsındaki ilk resmi anlaşma…………………………………………………….dır
e)-Sokulu Mehmet paşa üç tane Osmanlı padişahına sadrazamlık yapmıştır.
Bunlar ………………………………………………………………………………………………………dır

B) Aşağıdaki kelimeleri kısaca ifade ediniz(20puan)
Sultan-ı İklim-i Rum :

Kanunname-i Ali Osman :

Mohaç:

Arşidük:

Vadi-üs seyl:

1-İstimalet politikasının Osmanlı devletine sağladığı yararlardan 2 tane yazınız(10puan)
2- Orhan Bey döneminde devlet teşkilatında yapılan yeniliklerden 2 tane yazınız(10puan)

 

3- Fatih in Venediklilere ayrıcalık vermesindeki nedenleri yazınız(10 puan)

4- Kanuni Sultan Süleyman döneminde meydana gelen iç isyanlardan 2 tanesini yazarak bu isyanların devleti
fazla etkilememesinin nedenlerini yazınız(10 puan)

 

5- Kanuni dönemindeki Hint deniz seferlerinin sonuçlarından 3 tane yazınız(10 puan)
6 – Sokullu dönemindeki Don- Volga Projesinin amaçlarını yazınız (10 puan)

Hakkında Yorgun

Yorgun... Bir tarih öğretmeni... En iyisini bildiğini iddia etmiyor... Öğrenmeye ve bildiğini,bildiği kadarıyla öğretmeye çalışıyor...

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.