9.sınıf tarih 1.dönem 1.yazılı b grubu | Tarih Dersi Tarih Öğretmeni

9.sınıf tarih 1.dönem 1.yazılı b grubu

9.sınıf tarih 1.dönem 1.yazılı b grubu

 

1) a)Tarihi olay nedir?Örnek veriniz? ( 5 Puan )

b)Kaynaklar türüne göre kaça ayrılır?Önek veriniz? ( 5 Puan )

2) a)Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethetmesini kolaylaştıran en önemli etken bir Bizans İmparatorunun İslamiyet’i kabul etmesiydi.Bunun için imparator ile Fatih ittifak yapmışlardı.
Bu bilginin tenkitini yapınız? ( 5 Puan )

b) Yavuz Sultan Selim taht iddiasında bulunan kardeşi Korkut’u yakalatıp öldürtmüştü.Bu Osmanlı padişahlarının ne kadar vahşi olduğunun bir kanıtıdır.
Bu yazının terkibini yapınız? ( 5 Puan )

3) a)Güneş yılını esas alan takvimi tarihte ilk kez hangi uygarlık bulmuştur? Bunun sebepleri nelerdir? ( 5 Puan )

b)Rumi Takvim ile Miladi takvim arasındaki benzer ve farklı yönler nelerdir? ( 8 Puan)

4) a)Halil İnalcık tarihçilerin bir tarihi olayı yazarken nelere dikkat etmelerini istemiştir? ( 5 Puan )

b)Öğretici Tarih Yazıcılığı ile Araştırmacı Tarih Yazıcılığı arasındaki farklar nelerdir? ( 8 Puan)

5) a)Halepli Mustafa Naima Efendinin tarihçilik anlayışı nasıldır? ( 5 Puan )

b)İtalyan Mikro Tarih Okulunun açılmasını sağlayan etken nedir? ( 5 Puan )

6) a)Tarih Öncesi Dönemleri araştırırken yaralanamayacağımız yardımcı bilimlerden 4 tanesini birer cümle ile açıklayarak 
yazınız? ( 8 Puan)
1-
2-
3-
4-

b)Nümizmatik biliminden Tarih bilimi hangi bilgilere ulaşır? ( 5 Puan )

7) a) Tarih Öncesi dönemlerin genel özellikleri nelerdir? ( 8 Puan )

1-
2-
3-
4-
5-

b)Neolitik Çağa ait Anadolu’daki merkezler nereleridir? ( 5 Puan ) 

8) a)Tunç Devrinin siyasi özelliği nedir? ( 5 Puan )

b)Çatalhöyük merkezinin tarihteki önemi nedir? ( 5 Puan )

9)Hicri 990 yılını Miladi yıla çeviriniz? ( 8 Puan)

Hakkında Yorgun

Yorgun
Yorgun... Bir tarih öğretmeni... En iyisini bildiğini iddia etmiyor... Öğrenmeye ve bildiğini,bildiği kadarıyla öğretmeye çalışıyor...

Bir Cevap Yazın