Abbas B. Me'mûn | Tarih Dersi Tarih Öğretmeni

Abbas B. Me’mûn

Abbas B. Me’mûn

 

(ö. 223/838), Abbasî kumandanı. Abbasî Halifesi Me’mûn’un oğludur. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Askeri sahada çok iyi yetiştiği an­laşılan Abbas, 214 (829-30) yılında Bilâl el-Gassânî eş-Şâri’nin isyanını bastırdı. Babasının Bizans’a karşı çıktığı ilk se­ferde ordu kumandanı olarak Anado­lu’ya girdi ve bazı kaleleri fethetti. Ertesi yıl Niğde (Antigu), Hasîn ve Ahrâb kalelerini ele geçirdikten sonra Bizans İmparatoru Theophilos ile karşılaştı. Yapılan savaşta imparator mağlûp oldu. 833’te babası tarafından Tyana’yı (Tuana) tahkim edip müslüman nüfusu burada iskân etmekle görevlendirildi.

Halife, Bizans’a karşı çıktığı dördüncü seferinde Bedendûn (Pozantı) suyu ke­narında vefat etti. İslâm kaynaklarında, Me’mûn’un halefini ta­yin edip etmediği konusunda açık bilgi yoktur. İhtiyatla karşılanacak bazı kay­naklarda ise onun, kardeşi Mu’tasım’ı veliaht tayin ettiği kaydedilmektedir. Ancak halife ordusundaki Türkler’in baskısı sonucu Mu’tasım hilâfete getirilince karargâhta bulunan Araplar, Abbas lehine tezahürata kalkıştı. Yine muhtemelen bir baskı sonucu, Abbas ordunun huzuruna çıkarak amcasına biat etti, onların da biat etmeleri ge­rektiğini söyledi. Böylece Mu’tasım’ın halifeliği kesinleşmiş oldu.

Yeni halife zamanında Suğur ve Avâsım valiliğinden azledilen Abbas, bir da­ha resmî bir göreve getirilmedi. Türk­lerin gerek ordu içinde, gerekse idarî kadrolarda nüfuz sahibi olmalarını bir türlü hazmedemeyen Araplar, halifeyi tahtından indirip yerine Abbas’ı geçir­mek üzere harekete geçtiler. Ancak Ab-basın çekingenliği sebebiyle birkaç sui­kast teşebbüsü başarıya ulaşamadı. Or­du içindeki Türkler’e ve halifeye karşı açıkça cephe alan muhalefetin faaliyet­leri Ammûriyye (Amorion) seferinden dönüşte ortaya çıkarıldı ve Abbas’la bir­likte bütün elebaşılar yakalandı. Abbas, Menbic’te hapiste iken öldü.

Hakkında

İlginizi Çekebilir

Ömer Muhtar

ÖMER el-MUHTÂR (عمر المختار) Ömer b. Muhtâr b. Ömer b. Ferhât (1862-1931) Libya bağımsızlık hareketinin …

Bir cevap yazın