ABBAS HALİM PAŞA


ABBAS HALİM PAŞA

 

(1866-1934), Türk devlet adamı. Asıl adı Mehmed Abbas’tır. Kavalalı Mehmed Ali Paşa’nın dördüncü oğlu Halim Paşanın ikinci çocuğudur. Kahire’de doğdu. Özel hocalardan Arapça, Farsça. Fransızca ve İngilizce öğrendik­ten sonra ağabeyi Said Halim ile birlik­te İsviçre’ye giderek yüksek tahsilini orada tamamladı. Hidiv Tevfik Paşa’nın kızı ile evlendi (1895) Uzun yıllar Avru­pa’da kalarak kendisini yetiştirdikten sonra İstanbul’a döndü. Sultan II. Abdülhamid’in saltanatının son yılların­da devlet hizmetine girdi. Şûrâyı Dev­let âzası oldu. Said Halim Paşa’nın sa­dâreti yıllarında bir yıl kadar Bursa vali­liği yaptıktan sonra Nâfıa nazırlığına getirildi (1915). Said Halim Pasa’nın isti­fası ile kabinedeki görevinden ayrıldı (1917). İstanbul’un işgali sırasında İngilizler tarafından savaş kabinelerinin ba­zı nazırları, fikir ve siyaset adamları ve bazı mebuslarla birlikte tutuklanarak yargılandı (1919). Mahkeme sonuçlan­madan diğer tutuklularla birlikte Mal­ta ya sürüldü. İki yıl sonra serbest bıra­kılınca İstanbul’a döndü. Bundan sonra­ki yıllannı İstanbul ve Mısır’da geçirdi. Kahire’de vefat etti.

Şiir, edebiyat ve mûsikiden çok iyi anlayan Abbas Halim Paşa. İslâm-Türk seciye ve ahlâkının en güzel örneklerini şahsında toplamış, devrinde cömertlik ve hayır severliğiyle tanınmıştır. Birçok gencin yurt dışında okumasına yardım etmiş, ilim, fikir ve sanat adamlarını korumuştur. Çocuklarının hocası olan Mehmet Akif ile İstanbul’da başlayan dostluğu uzun yıllar sürmüş, Akif onun daveti ile ömrünün son yıllarını Mısır’da geçirmiştir. Akif “el-Uksurda” şiirini ona ithaf ettiği gibi, kendisine hitaben iki manzum tebrik ile “Arıza” isimli iki de manzume yazmıştır.

Hakkında

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.