Abbas Ağa | Tarih Dersi Tarih Öğretmeni

Abbas Ağa

ABBAS AĞA

 

(ö. XVII. yüzyıl sonları) Dârüssaâde ağası.

Hatice Turhan Sultan’ın başağası olup Muslih Ağa’nın ölümü üzerine Dâ­rüssaâde ağalığına tayin edildi. 16 Temmuz 1671’de azledilerek Mısır’a gönderildi. Mısır’da ikameti sırasında orada öldü. Mezarı İmam Şâfıî Türbesi civarındadır.

Abbas Ağa. Dârüssaâde ağalığından önce ve sonra birçok hayır eseri yaptır­mıştır. Bunların en önemlileri şunlardır: Beşiktaş’ta bir cami ile Çapa Molla Gürâniğ’de Selçuk Hatun’a ait harap durumdaki camiye minber ilâvesiyle yap­tırdığı başka bir cami; Elazığ’ın Çemiş­kezek kazasının Örençay (Hinesor) kö­yündeki cami ile muallimhane; İstanbul Lâleli’de bir çifte hamam, Nevbethane mahallesi ile Demirkapı’da birer ha­mam; Üsküdar’da Cafer Çelebi Camii karşısında, Atpazan’nda üçyol ağzında, Beşiktaş’ta Abbas Ağa Camii yanında, Atikali Paşa mahallesi ile Mesihpaşa mahallesinde sebil ve çeşmeler; Nev­bethane mahallesinde bir muallimhane ile dârüikurrâ; Atikali Paşa mahallesin­de başka bir muallimhane. Ayrıca bazı konaklarla vakıflarına gelir sağlamak için birçok dükkân ve bekâr odası da yaptırmıştır. Bunlardan Beşiktaş’taki cami ile Üsküdar’daki çeşme günümüze kadar ulaşan yapılardır. Beşiktaş’ta kendi adıyla anılan mezarlığın 1940 yı­lında bütün taşlan sökülerek kireç ya­pılmak üzere satılmış, selvi ağaçlarının hepsi kesilmiştir. Ortaya çıkan arsaya 1941-1942de Abbas Ağa Parkı olarak adlandırılan bahçe yapılmıştır.

Hakkında

İlginizi Çekebilir

Ömer Muhtar

ÖMER el-MUHTÂR (عمر المختار) Ömer b. Muhtâr b. Ömer b. Ferhât (1862-1931) Libya bağımsızlık hareketinin …

Bir cevap yazın