Ana Sayfa / Tarih Kültürü / Tarihi Şahsiyetler / Abbad B. Ziyad B. Ebû Süfyan

Abbad B. Ziyad B. Ebû Süfyan

Abbad B. Ziyad B. Ebû Süfyan

 

(ö. 100/718), Emevî kumandanı.

Künyesi Ebü Harbdir; ne zaman doğduğu bilinmemektedir. Babası Ziyâd’ın Muâviye’ye karşı direnmesi üzerine Basra valisi tarafından kardeşleri Ubeydullah ve Abdurrahman’la birlikte rehin alındı. Ziyâd 53 (673) yılında ölünce Muâviye tarafından Sicistan valiliğine getirildi. Bu sırada bazı fetihlerde bulundu ve Kandehar’ı zaptetti. Yezîd halife olunca Sicistan valiliğinden azledil­di. Yezîd’in ölümünü takip eden karışık­lıklar sırasında kardeşi Ubeydullah ile birlikte Dımaşk’a gelen Abbâd, Mer-vân b. Hakem’in halife olması fikrini destekledi ve Mercirâhit Savaşı’na (684) birlik kumandanı olarak katıldı. Daha sonra Dûmetülcendel’e çekilmek istedi, fakat Muhtâr’ın gönderdiği bir birlikle savaşmak zorunda kaldı. Bu savaşı kazanan Abbâd’ın Halife Abdülmelik devrinde başka bir olaya karışmadığı anlaşılmaktadır. Halife Velîd kardeşi Süleyman’ı veliahtlıktan azlederek oğlu Abdülaziz’i veliaht tayin etmek isteyince. Abbâd’ın onu bu fikrinden vazgeçirme­ğe çalıştığı söylenir. Büyük bir ihtimalle 100 (718) yılında öldü

Hakkında

İlginizi Çekebilir

Ömer Muhtar

ÖMER el-MUHTÂR (عمر المختار) Ömer b. Muhtâr b. Ömer b. Ferhât (1862-1931) Libya bağımsızlık hareketinin …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.