Abbad b. Bişr | Tarih Dersi Tarih Öğretmeni

Abbad b. Bişr

Abbad b. Bişr

Ebü’r-Rebî’ (Ebû Bişr) Abbâd b. Bişr b. Vakş el-Ensârî (ö. 13/634) Hz. Peygamber’in zekât memurlarından, yiğitliğiyle meşhur sahâbî.

Evs kabilesinin Eşheloğulları kolun­dan olan Abbâd Medine’de doğdu ve orada yaşadı. Hz. Peygamber’in hicretten önce Medine’ye öğretmen olarak gönderdiği Mus’ab b. Umeyr vasıtasıyla müslüman oldu. Hicretten sonra pey­gamber onunla Utbe b. Rebîa arasında kardeşlik bağı (muâhât) oluşturdu.

Hz. Âişe’nin, “Ensar içinde en faziletli üç kişi” diye vasıflandırdığı ve Sa’d b. Muâz’dan sonra adlarını andığı Üseyd b. Hudayr ile Abbâd b. Bişr’in bazı men kıbeleri hadis kitaplarında yer almıştır. Buna göre Üseyd ile Abbâd, karanlık bir gecede evlerine gitmek üzere Hz. Peygamber’in yanından ayrılınca, yolda önce birinin asasından çıkan ışık Önleri­ni aydınlatmış, birbirlerinden ayrıldık­tan sonra da diğerinin asası aynı şekil­de kendi yolunu aydınlatmıştır. [58] Yine Âişe’nin rivayetine göre bir gün Resûl-i Ek­rem mescidde namaz kılan (veya Kur’an okuyan) Abbâd’ın sesini duyunca. “Aişe! Bu Abbâd’ın sesi değil mi?” diye sordu. Abbâd olduğunu öğrenince de “Allahım. Abbâd’a merhamet et!” diye dua etti. [59]

Abbâd b. Bişr, başta Bedir ve Uhud savaşları olmak üzere Hz. Peygamber’in iştirak ettiği bütün savaşlara katıldı. Hicretin altıncı yılında umre için hazırlık yapıldığı sırada peygamberin, Kureyşliler’in durumunu öğrenmek üzere gön­derdiği yirmi kişilik öncü süvari birliği içinde Abbâd da vardı. Ayrıca, Resûlullah’a ve müslümanlara eziyet etmekle tanınan yahudi Kâ’b b. Eşrefi öldüren­ler arasında da bulundu. Hz. Peygam­ber tarafından Müzeyne ve Süleym-oğullan’nın zekâtlarını toplamak üzere görevlendirildi. Abbâd son olarak Yemâme Savaşı’na katıldı. Arkadaşlarına, “Kılıçlarınızın kınını kırıp atın!” diye ba­ğırarak düşman saflarına daldı ve yü­zünden aldığı kılıç darbeleriyle kırk beş yaşlarında iken şehid oldu. [60]

Hakkında Yorgun

Yorgun
Yorgun... Bir tarih öğretmeni... En iyisini bildiğini iddia etmiyor... Öğrenmeye ve bildiğini,bildiği kadarıyla öğretmeye çalışıyor...

Bir cevap yazın