Türklerde Devlet Teşkilatı Ünitesi Hazırlık Çalışmaları

TÜRKLERDE DEVLET TEŞKİLATI ÜNİTESİ HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Ünite kapağındaki bayrakların hangi Türk devletlerine ait olduğunu araştırınız.

2. İlk Türk devletlerinin kuruldukları yerleri tarih atlası üzerinde gösteriniz.

3. Türk devletlerinin kurulduğu bölgelerin coğrafi özelliklerini araştırarak bu özelliklerin devlet teşkilatını nasıl etkilediğini tartışınız.

4. Orhun Kitabeleri’nde Türk devlet teşkilatına ait hangi bilgilerin olduğunu araştırınız.

5. İlk Türk devletlerinde halkın yönetimdeki rolü neler olabilir?

6. Türk-İslam devletlerinin kuruldukları yerleri dikkate alarak Türklerin devlet teşkilatında hangi medeniyetlerden etkilenmiş olabileceklerini belirleyiniz.

7. İlk Türk-İslam devletlerinin devlet teşkilatı hakkında bilgi alabileceğimiz kaynaklar hangileridir?

8. Osmanlı Devleti’nin kurulduğu bölgeyi dikkate alarak devlet teşkilatının oluşumunda hangi medeniyetlerin etkileri görülmektedir?

9. Tanzimat Fermanı’nın ilan edilmesinin sebepleri nelerdir?

10. Monarşi ve meşrutiyet nedir? İki yönetim şeklinin benzer ve farklı yönlerini araştırarak belirtiniz.

11. Güçler birliği ve güçler ayrılığı ne demektir?

Hakkında Yorgun

Yorgun
Yorgun... Bir tarih öğretmeni... En iyisini bildiğini iddia etmiyor... Öğrenmeye ve bildiğini,bildiği kadarıyla öğretmeye çalışıyor...

Bir Cevap Yazın