Asurlular

ASURLULAR (MÖ. 1900–612)

Asur İmparatorluğu

Sami kökenli bir kavim olan Asurlular, daha çok tüccar bir kavim olarak bilinmektedir. Yukarı Mezopotamya’da bugünkü Güneydoğu Anadolu’da kuruldular. Mezopotamya’nın Asur şehrinde yaşamışlardır Başkentleri Ninova’dır. Hititlerin yıkılmasından sonra Ön Asya’da güçlü bir devlet olarak ortaya çıkmışlardır. Doğu ve G.D. Anadolu’yu, Suriye’yi, Filistin’i ve Mezopotamya’yı egemenliklerine almışlardır. Bu yerlerden ağır vergiler almışlardır. Son güçlü hükümdarları Asurbanipal Dönemi’nde Basra Körfezi’nden Mısır’a ve Toroslara kadar genişlemişlerdir. Mezopotamya ile Anadolu arasında ticareti yöneten Asurlular, Anadolu’da ticaret kolonileri kurdular. Bu devlete MÖ 612’de Medler ve Babilliler birleşerek son vermişlerdir.

Genel Özellikleri:

1) Özellikle, Yukarı Mezopotamya’da (Kuzey Mezopotamya) yaşadıkları ve bölgeleri dağlık olduğu (tarıma elverişli olmadığı) için Anadolu ile ilgilenmişler ve buralara ticaret kolonileri kurmuşlardır. Kolonilerden en önemlisi Kayseri Kültepe’de kurulmuş olan Kaneş idi.

Not: Kaneş’te (Kültepe) yapılan araştırmalar sonucu Anadolu’daki ilk yazılı belgeler bulunmuştur. Bu durum Anadolu’ya yazıyı Asurluların getirdiğini göstermiştir. Ticari ilişkiler sonucunda Anadolu’ya yazıyı getirerek tarih çağlarını başlattılar. (Anadolu’da tarihi çağlan başlatan ve ilk yazıyı getiren Asurlardır.)

2) Asur kanunları çok sert ve vahşidir. Çok tanrılı bir dinsel yaşayışları vardır.

3) Asur kralları tanrı kral olduklarını topluma kabul ettirmişlerdir.

4) Kültürel çalışmalara önem vermişlerdir. Mezopotamya’nın Ninova şehrinde tarihin bilinen ilk kütüphanesini kurdular.

5) Ön Asya’da atlı birlik kullanan ilk kavim Asurlular olmuştur

6) İlk sömürgeci devlettir.

7) Kaya oymacılığında ileri gittiler. Nemrut dağı heykelleri bunlara aittir.

Hakkında Yorgun

Yorgun... Bir tarih öğretmeni... En iyisini bildiğini iddia etmiyor... Öğrenmeye ve bildiğini,bildiği kadarıyla öğretmeye çalışıyor...

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.