Elamlar

ELAMLAR

Elam

Genel Özellikleri:

1) Sami kökenlidirler.

2) Mezopotamya’nın güneydoğusunda (Aşağı Mezopotamya’da – İran’ın güney batısı ile Mezopotamya’nın doğu­sunda kalan dağlık bölgede) kurulmuş, fakat etkili bir uygarlık oluşturamamışlardır.

3) Başkentleri Sus’tur.

4) Elamlılar, Sümerler gibi önceleri şehir devletleri ve ayrı prenslikler halinde yaşadılar. MÖ 3000 yıllarında Sus kenti prensi diğer kent devletlerini de egemenliğine alarak bir krallık kurdu.

5) Tarımsal top­raklara sahip olmak için Sümer ülkesini istila etmişler ve Sümer egemenliğine son vermişlerdir.

6) Elamlılar zengin yeraltı kaynaklarına sahiptiler. Ayrıca Doğu Akdeniz’den geçen ve Basra Körfezi’nde sona eren ticaret yolunun da topraklarında bulunması nedeniyle sık sık saldırılara uğramışlardır.

7) Mezopotamya’nın en zayıf devletidir.

8) Güzel sanatlar ve süsleme alanında büyük gelişme göstermiştir.

9) Tarımla ilgilenmişlerdir.

10) Elamların egemenliğine MÖ 7. yüzyıl ortalarında Asurlular son vermiştir.

Hakkında Yorgun

Yorgun... Bir tarih öğretmeni... En iyisini bildiğini iddia etmiyor... Öğrenmeye ve bildiğini,bildiği kadarıyla öğretmeye çalışıyor...

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.