Mezopotamya Uygarlıkları

MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI

 

Mezopotamya: Yunanca ‘da ” iki nehir arası” anlamına gelen Mezopotamya, İlkçağ ‘da, Güneydoğu Anadolu’dan Basra Körfezi’ne kadar, Fırat ve Dicle nehirleri arasında kalan bölgeye verilen isimdir.

 

Nehirlerin akış yönüne göre bölgenin kuzeyine “Yukarı“, güneyine “Aşağı” adı verilmiştir. Aşağı ve Yukarı Mezopotamya’yı birbirinden ayıran sınır, Fırat ve Dicle nehirlerinin birbirlerine en yakın oldukları noktadır.

Yukarı Mezopotamya, Toroslar’la Bağdat arasındaki bölgedir ve Asur Ülkesi olarak bilinir; Asurlular yaşamıştır.

Aşağı Mezopotamya ise, Bağdat’tan Basra Körfezi’ne kadar olan bölgedir ve Akad ülkesi olarak bilinir; Sümerler, Akad, Babil ve Elamlılar yaşamışlardır.

 

Genel Özellikleri: Bu bölge;

1-Göç yolları üzerinde olması,

2-Topraklarının verimli olması,

3İkliminin elverişli olması,

4-Düzlük bir bölge olması,

5-Irmaklarından sulamada yararlanılması gibi nedenlerle tarihsel dönemlerin başından itibaren bir­çok uygarlıklara(istilalarla) sahne olmuştur.

Mezopotamya’da taş az bulunduğundan buradaki binalar kerpiçten yapılmıştır. Mezopotamya’dan günümüze kadar yapıların ulaşmamış olmasının nedeni de budur. Önceleri bataklık olan bu bölgede, bataklıkların kurutulması ve nehirlerden yararlanılması nedeniyle verimli topraklar elde edilmiştir. Bu nedenle çok fazla istilaya uğramış ve çeşitli uygarlıklara ev sahipliği yapmıştır. Bölge maden ve taş bakımından fakir olduğu için insanların temel uğraşı tarım olmuştur.

 

Başlıca Mezopotamya Devletleri:

1- Sümerler

2- Akkadlar

3- Elamlılar

4- Babilliler

5-Asurlular

 

Mezopotamya’ya dışarıdan göç edip gelenler Asya kökenli ve Arabistan kökenli olmak üzere iki gruptur. Mezopotamya’ya gelen Asya kökenli kavimler Sümerler, Gutiler ve Kasitler olup, Mezopotamya uygarlığının ilk başlatan, Sümerlerdir.

Hakkında Yorgun

Yorgun... Bir tarih öğretmeni... En iyisini bildiğini iddia etmiyor... Öğrenmeye ve bildiğini,bildiği kadarıyla öğretmeye çalışıyor...

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.