Tarih Dersleri Karma Bilgi Test IV

Tarih Dersleri Karma Bilgi Test IV

1.Düşman işgalinden kurtulan ilk ilimiz aşağıdakilerden hangisidir?
A) Maraş
B) Samsun
C) Antep
D) Sivas
E) Kars

2.TBMM’yi tanıyan ilk itilaf devleti aşağıdakilerden hangisidir?
A) İngiltere
B) Fransa
C) Rusya
D) İtalya
E) ABD

3.İşgalci güçlere karşı yaptığımız son savunma savaşımız aşağıdakilerden hangisidir?
A) I. İnönü Savaşı
B) II. İnönü Savaşı
C) Eskişehir-Kütahya Savaşı
D) Sakarya Savaşı
E) Büyük Taarruz

4.Doğu sınırımıza kesinlik kazandıran anlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
A) Moskova
B) Lozan
C) Kars
D) Gümrü
E) Batum

5. Laikliğe geçişte atılan ilk adım aşağıdakilerden hangisidir?
A) Saltanatın kaldırılması
B) Halifeliğin kaldırılması
C) 1921 anayasasının ilan edilmesi
D) 1928’de “devletin dini İslam’dır” ibaresinin kaldırılması
E) 1934’te Atatürk ilkelerinin anayasamıza girmesi

6. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk başbakanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) İsmet Paşa
B) Mustafa Kemal
C) Rauf Orbay
D) Fethi Okyar
E) Enver Paşa

7.Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk meclis başkanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kazım Karabekir
B) Fethi Okyar
C) Mustafa Kemal
D) Fevzi Çakmak
E) Cemal Gürsel

8.Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Genel Kurmay başkanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mustafa Kemal
B) Kazım Karabekir
C) ismet İnönü
D) Fevzi Çakmak
E) Fethi Okyar

9. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk siyasi partisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cumhuriyet Halk Fırkası
B) Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası
C) İttihat ve Terakki Fırkası
D) Serbest Cumhuriyet Fırkası
E) itilaf ve Hürriyet Fırkası

10.Türkiye Cumhuriyeti’nde ilk çok partili seçim aşağıdaki tarihlerin hangisinde yapılmıştır?
A) 1930
B) 1935
C) 1946
D) 1956
E) 1961
11. Türk kadınına verilen ilk hak aşağıdaki alanların hangisi ile verilmiştir?
A) Hukuk
B) Siyasi
C) Ekonomi
D) Eğitim
E) Kültür

12. Halk oyuna sunulan ilk anayasamız aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1876
B) 1921
C) 1924
D) 1961
E) 1982

13. En uzun süre işgal altında kalan şehrimiz aşağıdakilerden hangisidir?
A) Musul
B) İzmir
C) İstanbul
D) Edirne
E) Kütahya

14. Türkiye’de ilk nüfus sayımı aşağıdaki tarihlerin hangisinde yapılmıştır?
A) 1927
B) 1937
C) 1947
D) 1957
E) 1967

15. Türkiye Cumhuriyeti’nin katıldığı ilk uluslararası kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?
A) Avrupa Birliği
B) Nato
C) Milletler Cemiyeti
D) Dünya Sağlık örgütü
E) Unesco

CEVAPANAHTARI

1.A
2.B
3.D
4.C
5.A
6.A
7.B
8.D
9.A
10.C
11.D
12.D
13.C
14.A
15.C

Hakkında Yorgun

Yorgun... Bir tarih öğretmeni... En iyisini bildiğini iddia etmiyor... Öğrenmeye ve bildiğini,bildiği kadarıyla öğretmeye çalışıyor...

İlginizi Çekebilir

Tarih Deneme Sınavı Test-1

Tarih Deneme Sınavı Test-1 1) Aşağıdakilerden hangisinde köklü reformlar yapılmıştır? A) I. Meşrutiyet B) II. …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.