Hükümetler Arası Uluslararası Sosyal Örgütler

Hükümetler Arası Uluslararası Sosyal Örgütler

 

Sosyal örgütler dendiğinde yukarıda belirtilen askerî, siyasi ve ekonomik amaçlar dışındaki toplumsal alanlarda faaliyet gösteren örgütler akla gelmektedir. Bunlar: ICAO, IAEA, WHO, ILO, UNICEF, UNESCO ve UNEP’tir. Bu örgütlerden bazılarına aşağıda kısaca yer verilmiştir.

 

WHO (World Health Organisation-Dünya Sağlık Örgütü)

7 Nisan 1948’de BM’nin uzmanlık örgütü olarak kurulan ve sosyal amaçlı evrensel bir örgüt olan Dünya Sağlık Örgütü’nün amacı tüm insanların sağlıklarının en üst seviyeye çıkarılmasını sağlamaktır. Örgüt, 194 üye devlet temsilcilerinin oluşturduğu Sağlık Asamblesi tarafından yönetilmektedir. Bu organın amacı WHO programını ve bütçesini onaylamak, temel politika sorunlarının ne olduğuna karar vermektir.

 

ILO (International Labour Organisation-Uluslararası Çalışma Örgütü)

BM’nin uzmanlık örgütlerinden biri ve sosyal amaçlı evrensel bir örgüt olan ILO, Milletler Cemiyeti döneminden kalan tek örgüttür. 1919’da kurulan ILO’nun amacı sosyal adaletin sağlanması ve uluslararası alanda işçilerin haklarının geliştirilmesidir. ILO; minimum standartlarda temel çalışma hakları oluşturma, toplu görüşmelerde bulunma, sendika kurma ve örgütlenme hakkına sahip olma, zorla çalışmanın önlenmesi, fırsat eşitliğinin sağlanması ve bunlar gibi iş hayatı ile ilgili geniş bir alanda çalışma yapmaktadır. Örgüt; bu çalışma alanlarında anlaşmalar yaparak, tavsiyelerde bulunarak, eğitimler vererek ve danışmanlık yaparak faaliyet göstermektedir. Örgüt’ün günümüzde 185 üyesi bulunmaktadır.

 

UNESCO (UN Educational Scientific and Cultural Organisation-BM Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü)

1946’da kurulmuş ve sosyal amaçlı evrensel bir örgüt olan UNESCO’nun merkezi Paris’tedir.

Amacı; üye ülkeler arasında eğitim, bilim ve kültür alanlarında iş birliğini sağlayarak barış ve güvenliğe katkıda bulunmaktır. Bu amaçla Örgüt, merkez ve bölge/ülke büroları vasıtasıyla dünya genelinde faaliyetlerde bulunmaktadır. 58 üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yönetilmekte olan UNESCO’nun günümüzde 195 üyesi bulunmaktadır. Örgüt’ün organları Yönetim Kurulu, Genel Kurul ve Sekreterlik’tir.

 

UNICEF (United Nations Children’s Fund-BM Çocuk Fonu)

BM’nin uzmanlık örgütlerinden biri olarak 1946’da kurulan ve sosyal amaçlı evrensel bir örgüt olan UNICEF; çocuk haklarının korunması, çocukların temel ihtiyaçlarının karşılanması ve bu konulara yönelik fırsatların artırılması konularında faaliyet göstermektedir. Rotasyon usulüyle tüm bölgelerden seçilen 36 üyeden oluşan yönetim kurulunca yönetilen UNICEF’in 190 üyesi bulunmaktadır.

 

Hakkında Yorgun

Yorgun... Bir tarih öğretmeni... En iyisini bildiğini iddia etmiyor... Öğrenmeye ve bildiğini,bildiği kadarıyla öğretmeye çalışıyor...

İlginizi Çekebilir

Çok Amaçlı Bölgesel Örgütler

Çok Amaçlı Bölgesel Örgütler   Sadece belli bir bölgedeki ülkelerin üye olabildikleri örgütlere bölgesel örgütler …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.