Ana Sayfa / Tarih 10 Dersi / 2. Ünite: Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1300-1453) Ünitesi / 2. Ünite: Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1300-1453) Ünitesi Ders Notu / Osmanlı Devletinin Balkanlardaki Fetihleriyle İskan Siyaseti Arasındaki İlişkiler Ders Notu Konu Özeti

Osmanlı Devletinin Balkanlardaki Fetihleriyle İskan Siyaseti Arasındaki İlişkiler Ders Notu Konu Özeti


OSMANLI DEVLETİ’NİN BALKANLARDAKİ  FETİHLERİYLE İSKAN SİYASETİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER

l. MURAT DÖNEMİ (1362 – 1389)

Orhan Bey zamanında Süleyman Paşa’nın aldığı Ankara, Karamanoğullarının kışkırtması sonucu Ahilerin eline geçmişti. Ankara yeniden alınarak Rumeli fetihlerine devam edildi ve İpsala, Dedeağaç, Malkara ve Dimetoka alındı. Bulgar ve Bizans ortak ordusunu Sazlıdere’de yenilgiye uğratıldı (1362). Ardından Edirne fethedildi (1363) ve başkent yapıldı(1365). Sazlıdere Zaferi Bizans’ın Balkan yolunu kapatırken, Edirne’nin fethi Haçlı saldırılarının başlamasına neden olduğu gibi Osmanlılara Balkan kapılarını açmıştır.

Balkanlarda hızlı ilerleme nedeniyle Papa’nın girişimiyle ilk Haçlı birliği (Sırplar, Bulgarlar,  Eflaklılar, Bosnalılar, Macarlar) oluştu. Osmanlıları Balkanlardan atmak amacıyla l. Meriç Savaşı da denilen Sırp Sındığı Savaşı (1364) yapıldı. Galip gelen Osmanlı’ya fetihlerin önü açıldı ve Bulgaristan egemenlik altına alındı.

Balkanlarda hızlı ilerleme üzerine yeni bir Haçlı Seferi daha düzenlendi. Büyük kısmı Sırplardan oluşan Haçlı ordusu Çirmen’de (2. Meriç Savaşı) bozguna uğratıldı (1371) ve Makedonya’nın fethine ortam oluştu.

Şahin Paşa komutasında bir Osmanlı gücü Ploşnik’te pusuya düşürülüp, büyük kayıplar verilince (1387). Türklere karşı yeni Haçlı ittifakı oluşturuldu. Sırp, Bosna, Hırvat, Arnavut Haçlı ittifakı l. Kosova Savaşı (1389) ile çökertildi. Bu zafer Türklerin Balkanlarda tutunabilme mücadelesinin en önemli aşamalarından biri olmuştur. Ancak, padişah l. Murat savaş alanını gezerken Miloş adında bir sırp tarafında hançerlenerek öldürülmüştür.

 

İSKAN SİYASETİ

Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda ele geçirdiği yerlere Anadoludaki Türkleri yerleştirmesidir.

Faydaları

1) Balkanların Türkleşmesi ve İslamlaşması hızlanmıştır.

2) Anadoludaki huzur ve asayiş artmıştır.

3) Balkanlardaki egemenlik güçlenmiştir.

I. Murat döneminde Anadolu Türk siyasal birliğini kurma çalışmaları da vardır. Şehzade Bayezıt Germiyanoğullarının kızıyla evlendirildi. Çeyiz olarak Tavşanlı, Simav ve Emet Osmanlılara geçti. Akşehir-Isparta arasındaki topraklar Hamitoğullarından satın alındı. Böylece Karamanoğulları ile sınır komşusu olundu. 1387’de Karaman-oğullarıyla yapılan savaşı Osmanlılar kazandı ve beylikler üzerindeki etkinliği arttı.

I. Murat döneminde örgütlenme hızlandı. Merkezi Manastır olan Rumeli Beylerbeyliği kuruldu. Pencik sistemiyle Kapıkulu ordusunun temeli atıldı. Sadrazam, kazasker, defterdar, nişancı gibi divan üyeleri oluşturuldu.

Hakkında Yorgun

Yorgun... Bir tarih öğretmeni... En iyisini bildiğini iddia etmiyor... Öğrenmeye ve bildiğini,bildiği kadarıyla öğretmeye çalışıyor...

İlginizi Çekebilir

Ankara Savaşı (1402) ve Sonuçları Konu Anlatımı

Ankara Savaşı (1402) Yıldırım Bayezit’in Anadolu’daki fetihleri sonucunda Osmanlı Devleti ile Timur Devleti sınır komşusu …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.