Ana Sayfa / Tarih 9 Dersi / 5. Ünite: İslam Medeniyetinin Doğuşu Ünitesi / Anahatları İle İslam Tarihi (İslam Tarihi Kısa Özeti)

Anahatları İle İslam Tarihi (İslam Tarihi Kısa Özeti)


İSLAM TARİHİ

 

Hz. Muhammed (SAV) 571’de Mekke’de doğdu. Annesinin adı Amine, Babasının Abdullah, dedesinin ise, Abdülmuttalib’tir.Hz. Muhammed (SAV) daha doğmadan babasını, 6 yaşındayken annesini kaybetmiş,8 yaşına kadar dedesinin yanında kalmıştır.Dedesinin ölümüyle de amcası Ebu Talib’in yanında kalmaya başlamıştır.

Hz. Muhammed (SAV) haksızlıklara karşı çıkmak amacıyla kurulmuş olan Hılfu’l-Fudul cemiyetine üye olmuştur. Kâbe hakemliği yapmıştır. Hayatında hiç yalan söylemediğinden dolayı çok güvenilir manasına gelen Muhammedü’l Emin lakabı verilmiştir. Hz. Muhammed (SAV) 40 yaşına geldiğinde kendisine Hira mağarasında Peygamberlik verilmiştir.(610)

Hz. Peygamber (SAV)’e ilk iman edenler:

– Hz. Hatice (hanımı)

– Hz. Ebu Bekir (arkadaşı)

– Hz. Ali (yeğeni)

– Hz. Zeyd Bin Haris (azatlı kölesi) olmuştur.

 

Hz. Muhammed’in Hayati Kronolojisi

– Mekke’de doğdu.(571)

– Peygamberliğin ilanı.(610) (Mekke Dönemi)

– Hicret ve İslam Devleti’nin kurulması.(622)

– Medine Dönemi ve Savaşlar.(622-632)

– Bedir Savaşı(624)

– Uhut Savaşı(625)

– Hendek Savaşı(627)

– Hudeybiye Barışı(628)

– Hayber’in Fethi(629)

– Mekke’nin Fethi(630)

– Huneyn Savaşı(630)

– Tebbük Seferi(631)

– Veda Haccı(632)

 

Ebu Bekir (632 – 634)

Hz. Peygamber (S.) in vefatından sonra Hz. Ebu Bekir’le başlayıp, Hz. Ali’nin vefatına kadar geçen süreye “Dört Halife Devri” adı verilir. Bu devir “Cumhuriyet devri” olarakta adlandırılır.

– Kur’an-ı Kerim Hz. Ebu Bekir zamanında toplanarak Kitap haline getirilmiştir.

– Devlet memurlarına düzenli olarak maaş verilmeye başlanmıştır.

– İslam orduları ilk defa Arap Yarımadası dışındaki fetihlere başlamıştır.

Hz. Ömer (634 – 644)

Hz. Ebu Bekir vefat etmeden önce halifeliğe Hz. Ömer’i tavsiye etmişti. Hz. Ömer adaleti, doğruluğu ve cesareti ile ün yapmıştır. Onun zamanında İslam orduları geniş çaplı fetihler yapmıştır.

Hz. Ömer zamanında yapılan yenilikler:

– Ülkeyi yönetim birimlerine ayırdı. ( Valilikler)

– Danışma kurulu oluşturdu.

– Hicri takvim kullanılmaya başlandı.

– Bazı şehirlerde su kanalları inşa edilmiş, bayındırlık alanında birçok yenilikler yapmıştır.

– İlk düzenli ordu ve ilk Ordugah’lar oluşturdu.

– Beytül-Mal (Devlet Hazinesi) kuruldu.

– Polis teşkilatının temelleri atıldı.

– Divan örgütü kuruldu.

–  Adliye teşkilatında yenilikler yapıldı. (Adli işler için kadılar tayin edildi.

Hz. Osman (644 – 656)

Hz. Ömer’in vefatından sonra 6 kişilik şura heyeti oluşturulmuş, üç günlük istişareden sonra Hz.Osman halife seçilmiştir. (644) Hz. Osman’ın 12 yıllık hilafetinin ilk 6 yılında fetihlere devam edilirken son 6 yılı siyasi karışıklıklarla geçmiştir.

Hz. Ali (656 – 661)

Hz. Osman’ın şehid edilmesinden sonra Hz. Ali halife seçildi. Ancak Şam valisi Muaviye Hz. Osman’ın katilleri bulunmadığı sürece Bey’at etmeyeceğini söyledi.Bu arada Hz. Talha, Hz.Zübeyr ve Hz. Ayşe’de Hz. Osman’ın katillerini gerekçe göstererek Basra’ya yürüdüler. Kan dökülmesini istemeyen Hz. Ali’nin çabaları sonuç vermeyince mücadele başladı. mücadele genelde Hz. Ayşe’nin devesinin etrafında olduğundan bu mücadeleye Cemel Olayı adı verilmiştir. Hz. Ali’nin kazandığı mücadelede Hz. Talha ve Hz. Zübeyr şehid olurken Hz. Ayşe’de Medine’ye gönderilmiştir.

– Cemel Olayından sonra Hz.Ali İslam Devleti’nin başşehrini Medine’den Kufe‘ye taşımıştır

 

Emeviler (661-750) :

Emeviler Devleti’nin kurucusu Muaviye’dir. Kendisi Ümeyyeoğulları’ndan olduğu için devlete bu isim verilmiştir. Halifelik bu dönemde babadan oğula geçtiği için Saltanat haline dönüşmüştür.

 

ENDÜLÜS EMEVİLERİ (756 -1031)

Abbasilerin elinden kurtulan Emevi halifesi torunlarından Abdurrahman İspanya’ya giderek burada Endülüs Emevileri’ni kurmuştur.
Abbasiler ve Franklar’la mücadele eden Endülüs Emevileri burada yüksek kültür ve medeniyete ulaştılar. Başkentleri Kurtuba idi. Fakat II. Hakem’in ölümünden sonra ülke karışmış, İspanya krallıklarının saldırılarıyla iyice zayıflayan Endülüs Emevileri 1031’de Kuzey Afrika’da kurulan Murabıt’lar tarafından yıkılmıştır.

– Rönesansın Avrupada doğmasında büyük rol oynamışlardır.

ABBASİLER (750 -1258)

Emevi Devleti yıkıldıktan sonra Hz. Abbas’ın soyundan gelen Ebu’l-Abbas, Kufe’de halife oldu (750). Böylece Abbasi Devleti kurulmuş oluyordu. Halife Mansur zamanında Bağdat şehri kurularak hilafetin yeni merkezi olmuştur.

Hakkında Yorgun

Yorgun... Bir tarih öğretmeni... En iyisini bildiğini iddia etmiyor... Öğrenmeye ve bildiğini,bildiği kadarıyla öğretmeye çalışıyor...

İlginizi Çekebilir

Beni Ahmer Devleti Kısa Ders Notu Konu Özeti

BENİ AHMER DEVLETİ (1232 – 1452) Muhammed b. Ahmer İspanyollar’la mücadele ederek Gırnata merkez olmak …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.