Ana Sayfa / TARİH DERSLERİ GENEL / Sınavlara Hazırlık Tarih / YGS Tarih Soruları / YGS Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi Soruları

YGS Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi Soruları

YGS Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi Soruları

  1. 30 Aralık 1919’da İtalyan Epoka Gazetesi’nin, Mebuslar Meclisi açılır açılmaz Kuvayımilliye’nin dağılıp dağılmayacağı sorusuna Mustafa Kemal “Milletin bu konudaki istekleri Sivas Kongresi’nin resmî bildirgesinde açıkça belirtilmiştir. Teşkilat, bu istek gerçekleşene kadar görevini yerine getirecektir.” demiştir.

Mustafa Kemal’in, bu sözüyle aşağıdakilerden hangisini vurguladığı savunulabilir?

A) Mebuslar Meclisinin barışı sağlayacağına inanıldığını

B) Millî cemiyetlerin birleştirilmesinin gerektiğini

C) Düzenli ordu kurulmasının gerekliliğini

D) İstanbul Hükümetinin desteğinin amaçlandığını

E) Vatanın bölünmez bütünlüğüne yönelik tehlikenin bütünüyle yok edilmesinin hedeflendiğini

(2012-YGS)

 

  1. Ahmet:

Erzurum Kongresi kararlarının birinci maddesi “Doğu vilayetleri ile Trabzon ve Canik (Samsun) sancağı birbirinden ayrılmaz ve Osmanlı topluluğunun bir parçası olmak üzere bir bütün teşkil eder.” şeklindedir, demiştir.

Onur da bu maddenin,

I.Arap,

II.Ermeni,

III.          Rum

azınlıklarının bölgedeki yıkıcı faaliyetlerini önlemek amacıyla konduğunu söylemiştir.

Onur, yukarıdaki azınlıklardan hangilerini söyleseydi Ahmet’e doğru bilgi vermiş olurdu?

A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve III              D) Yalnız I            E) II ve İli

(2011-YGS)

 

  1. Yunanlıların Anadolu’ya asker çıkarması ve Anlaşma Devletlerinin İstanbul’u resmen işgal etmesi gelişmelerinin aşağıdakilerden hangisine neden olduğu savunulamaz?

A) Anlaşma Devletleriyle Mondros Ateşkes Anlaşması’nın imzalanmasına

B) İstanbul Hükümetine halkın desteğinin azalmasına

C) Anadolu’da ulusal hareketin güçlenmesine

D) Anlaşma Devletlerinin İstanbul Hükümetine baskısının artmasına

E) Anadolu’da işgal edilen yerlerin genişlemesine

(2010-YGS)

 

  1. Erzurum Kongresi’ni, İstanbul’da bulunan İngiliz ve Fransız temsilcileri ihtilal olarak nitelendirmiş ve Osmanlı saltanatı aleyhine sonuçlar verebilecek gelişme olarak değerlendirmiştir.

Bu değerlendirmenin Erzurum Kongresi’nin,

I.ulusal istencin egemen kılınması,

II.yabancı bir devletten teknik ve ekonomik yardım alınabilmesi,

III.          Mebuslar Meclisi (Meclis-i Milli)’nin hemen toplanması ve merkezî hükümetin aldığı kararları Meclisin denetimine sunması

kararlarının hangilerinden kaynaklandığı savunulabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

 

YGS Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi Cevapları

1. E        2. E        3. A        4. D

 

Hakkında Yorgun

Yorgun... Bir tarih öğretmeni... En iyisini bildiğini iddia etmiyor... Öğrenmeye ve bildiğini,bildiği kadarıyla öğretmeye çalışıyor...

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.