Eğitim Alanındaki İnkılaplar (Yenilikler)

EĞİTİM YENİLİKLERİ (İNKILAPLARI)

Sebepleri:

 • Eğitimi çağdaşlaştırmak
 • Milli demokratik ve laik bir toplum oluşturmak
 • Eğitimi birleştirmek
 • Eğitimdeki ikilik ve karışıklığı önlemek
 • Cumhuriyet rejimini güçlendirecek eğitim sistemini oluşturmak.
 • Kültür ikiliği ve çatışmasını önlemek.

 

Tevhid-i Tedrisat Kanunu (3 Mart 1924):

 • Eğitim ve öğretimde birlik sağlandı.
 • Bütün okullar Milli Eğitim Bakanlığına bağlandı.
 • Eğitim devletçi, milliyetçi ve laik bir karakter kazandı.
 • Azınlık okullarının zararlı faaliyetleri durduruldu.
 • Yabancı okullara Türkçe dersleri kondu.
 • Medreseler kapatıldı.
 • İlköğretim zorunlu ve parasız duruma getirildi.
 • Eğitimde eşitlik sağlandı.

 

Medreselerin Kapatılmasının Sebepleri:

 • Yeni rejim karşıtlarının yetişmesini önlemek
 • Kültür ikiliğini önemek
 • Din bilginine pek ihtiyaç olmaması
 • Medreselerin çağa ayak uyduramaması
 • Tutucuların kendi fikirleri doğrultusunda adam yetiştirmesini önlemek.

 

Din adamı ihtiyacını karşılamak için İmam Hatip Liseleri ve İlahiyat Fakülteleri açılmıştır.

2 Mart 1926’da Maarif Teşkilatı Kanunu çıkarıldı.

 

 

Türk Harflerinin Kabulü (1 Kasım 1928):

Sebepleri:

 • Arap harflerinin okuma ve yazmayı zorlaştırması.
 • Avrupa ile ilişkilerin kolaylaştırılmak istenmesi
 • Halkı çağdaşlaştırmak
 • Öz Türkçe’yi yeniden canlandırmak
 • Okuma yazma oranın artırmak
 • Arap alfabesinin Türkçe’nin yapısına uymaması.

 

1933 yılında Darülfünunun yerine İstanbul Üniversitesi kuruldu.

 

Türk Tarih Kurumunun Kurulması (15 Nisan  1931):

TTK’ nın Kurulmasının Sebepleri:

 • Türk vatanının bütünlüğüne karşı girişilecek tertipleri tarihi kanıtlarla etkisiz hale getirmek.
 • Türklerin üstün medeni kabiliyeti ve dünya medeniyetine yaptığı hizmetler gözler önüne serilecek.
 • Türk milletine atılan iftiralar cevaplandırılacak
 • Türk Tarihinin derinlikleri araştırılacak *Ortak tarih bilinci oluşturulacak
 • Anadolu’nun eski halkı araştırılacak

 

Açıklama:Türk Tarih Kurumunun kurulması ulusçulukla ilgilidir.

Osmanlı Devleti’nde Tanzimat Dönemine kadar İslam Tarihi; Tanzimat Döneminde Osmanlı Tarihi; II. Meşrutiyet Döneminde ise Türk Tarihi ağırlıklı olarak okutuldu.1932’de Türk Tarih Tezi ortaya atıldı.

 

Türk Dil Kurumunun Kurulması(12 Temmuz 1932):

TDK’ nın Kurulma Sebepleri:

 • Türkçe’yi yabancı dillerin etkisinden kurtarmak.
 • Türkçe’nin kökenlerini oluşturmak.
 • Türkçe’yi zenginleştirmek.
 • Türkçe’yi bilim dili haline getirmek.
 • Türkçe’yi halkın anlayacağı şekle getirmek.
 • Dil çalışmalarını planlı hale getirmek
 • Türkçe’nin zenginliğini ortaya koymak
 • Türk dilini öz benliğine kavuşturmak.
 • Konuşma dili, yazı dili ve bilim dili arasındaki farkları gidermek.
 • Dildeki Osmanlıcılığı bitirmek
 • Halk ile aydınlar arasında dil uzlaşması sağlamak
 • Resmi dil ile halk dili arasındaki farkları gidermek.

Açıklamalar:

 • TDK’ nın kurulması ulusçuluk ile ilgilidir.
 • 1932’de Halk Evleri açıldı.

Hakkında Yorgun

Yorgun... Bir tarih öğretmeni... En iyisini bildiğini iddia etmiyor... Öğrenmeye ve bildiğini,bildiği kadarıyla öğretmeye çalışıyor...

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.